Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Marek Maria Klon
Główny adres email
Marek.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Urodziłem się w 1965 r. w Pacanowie (województwo świętokrzyskie). Jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyłem studia arabistyczne w 1988 r. Z tą uczelnią jestem związany od początku mojej pracy naukowej, ale od 2003 r. jestem także profesorem w Uniwersytecie Łódzkim, z którym związałem odtąd wszelkie moje wysiłki i osiągnięcia naukowe oraz dydaktyczne. Tytuł profesorski otrzymałem w 2002 r. W Uniwersytecie Łódzkim utworzyłem Katedrę (pierwotnie Zakład) Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Jestem autorem ponad 400 prac naukowych, popularnonaukowych i przekładów z języków arabskiego, rosyjskiego, niemieckiego i angielskiego. Wydałem kilkanaście książek, w tym m. in. Arabia magica. Wiedza tajemna u Arabów przed islamem (1993), Symbolika arabsko-muzułmańska (1997), Irak. Religia i polityka (2005), Cywilizacja islamu w Azji i Afryce (2007), Dzieje kultury arabskiej (2008), Złote stolice Arabów. Szkice o współczesnej myśli arabskiej (2011), Ahmad Ibn ŽHālid an-Nāsirī, XIX-wieczne Maroko w Kitāb al-istiqsā. Przekład z języka arabskiego, wstęp, opracowanie i przypisy (2018); z K. Zdulskim i R. Banią Arabska wiosna i świat arabski u progu XXI wieku (2020). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego (wiceprezes), Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN (wiceprzewodniczący), Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Union Europeenne des Arabisants et Islamisants a także redaktorem naczelnym międzynarodowego czasopisma naukowego „Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies”, najstarszego, istniejącego od ponad 100 lat polskiego czasopisma orientalistycznego.

Osiągnięcia naukowe

Z pomocą moich współpracowników, bez których byłoby to niemożliwe, uczyniłem mój Wydział jednym z liczących się także na arenie międzynarodowej ośrodków orientalistycznych.

Założyłem w UŁ Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, obecnie Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne.

Byłem kierownikiem dwóch grantów (KBN i NCN) oraz wykonawcą w kilku grantach finansowanych przez MSZ, MNiSW, NCN i NPRH wykonywanych w Uniwersytecie Warszawskim oraz w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Pod moją opieką powstało 19 prac doktorskich w Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Warszawskim (historia, literaturoznawstwo, nauki o polityce).

Jestem członkiem redakcji czasopism orientalistycznych na Słowacji, w Algierii i w Hiszpanii.

Zainteresowania naukowe

Historia kultury arabsko-muzułmańskiej

Islam w Polsce i Europie

Myśl społeczno-polityczna w islamie

Antropologia kultury świata islamu

Stanowiska
 • profesor Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki

  Prowadzę wykłady, ćwiczenia i seminaria licencjackie, magisterskie oraz doktorskie z zakresu moich zainteresowań naukowych. Kieruję pracami Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki WSMiP UŁ oraz prowadzę szeroko zakrojone badania indywidualne nad rozmaitymi zagadnieniami świata arabsko-muzułmańskiego.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela