Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Renata Maria Brzoza
Główny adres email
Renata.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem absolwentką jednolitych studiów magisterskich na kierunku Socjologia, specjalność "Kultura, komunikowanie, media".

Od 2000 roku jestem zatrudniona w Katedrze Socjologii Kultury, początkowo na stanowisku asystenta, a od 2009 roku na stanowisku adiunkta.

W 2009 roku Rada Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego nadała mi stopień dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii za rozprawę "Prywatność w ponowoczesności. Społeczno-kulturowe uwarunkowania zjawiska"


Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Naukowo i badawczo zajmuję się problematyką antykonsumpcjonizmu. Interesują mnie również zagadnienia związane z procesami komunikacji społecznej, funkcjonowania mediów oraz zjawiska z obszaru mikrosocjologii.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Socjologii Kultury

  - prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obowiązkowych i do wyboru na kierunku Socjologia;

  - opieka nad pracami licencjackimi;

  - rozwijanie zainteresowań naukowych i badawczych związanych z dyskursami antykonsumpcyjnymi;

  - zaangażowanie w prace organizacyjne Katedry i Instytutu.  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela