Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Edyta Maria Topola
Główny adres email
Edyta.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Zatrudnienie w Uniwersytecie Łódzkim od 1.10.1996 r.

2014 - profesor Uniwersytetu Łódzkiego

2013 – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, tytuł rozprawy habilitacyjnej "Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce. Ocena, uwarunkowania, perspektywy"

2002 - doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, tytuł rozprawy doktorskiej "Polityka restrukturyzacji przemysłu: problemy teorii i praktyki"

1989-1994 – Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, magister ekonomiiOsiągnięcia naukowe

Wykaz publikacji (2017-2020)

1.„The Innovation Gap between the Polish Economy and the European Union”, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 2020, vol. 23, no. 3, s. 63-732.

2. “Innowacyjność polskiej gospodarki na tle krajów Unii Europejskiej – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, s. 138 (monografia)

3.„Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w latach 2010-2016 - analiza wybranych aspektów”,„Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2019, tom XX, zeszyt 3, część 1, s. 51-64.

4. „Realizacja założeń strategii Europa 2020 w Polsce”, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2018, nr 05 (818), s. 43-555.

5. „Innovativeness of the Polish Economy in relation to the Visegrad Group countries”, Economic and Environmental Studies, 2018, vol. 18, no. 2 (46/2018), s. 515-5296.

6.“A Summary Assessment of Innovativeness of the New Member States of the European Union”, Comparative Economic Research, 2017, vol. 20, no.3/2017, s. 57-75

7.“Innowacyjność polskiej gospodarki według rankingów międzynarodowych”, Studia Prawno-Ekonomiczne, 2017, nr CIV, s. 255-268

8.„Czynniki wzrostu gospodarczego i gospodarka oparta na wiedzy w rolnictwie”, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej -Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2017, s. 121 (monografia)
Udział w konferencjach (2017-2010)

 • 2020 – MASEP „International Scientific Measurement and Assessment of Social and Economic Phenomena”, Łódź, 21-23.10.2020, referat “”Ocena efektywności narodowych systemów innowacji na świecie”
 • 2018-MASEP “Measurement and Assessment of Social and Economic Phenomena”, Łódź, 28-30.11.2018, referat “Realizacja założeń strategii Europa 2020 w Polsce”
 • 2017 – MASEP “Pomiar i ocena zjawisk społeczno-ekonomicznych. Innowacyjność-Rynek pracy-Ubezpieczenia-Starzenie się społeczeństw, Łódź, 29.11.2017- 01.12.2017, referat „Polska gospodarka w obliczu strategii Europa 2020”

Dodatkowe osiągnięcia

- studia z ekonomii i zarządzania, Uniwersytet w Nijmegen i HEAO Business School w Arnhem,

- seminaria zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Instytucie Studiów Europejskich we Vlotho (Niemcy) na temat systemów gospodarczych, społecznej gospodarki rynkowej i integracji europejskiej

- konferencje zagraniczne zorganizowane prze International Atlantic Economic Society

- filologia germańska (1997 r.) – Uniwersytet Łódzki


Zainteresowania naukowe

Zagadnienia innowacji, innowacyjności gospodarki, polityki innowacyjnej, aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw, gospodarki opartej na wiedzy

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej

  dydaktyka i praca naukowa

  Prowadzone zajęcia dydaktyczne: wykłady i ćwiczenia z mikroekonomii, makroekonomii, ekonomii menedżerskiej, procesów innowacyjnych i polityki innowacyjnej, Grundzuege der Mikro- und Makrooekonomie, Economics, seminaria licencjackie, magisterskie i doktorskie


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela