Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Jacek Sosna
Główny adres email
Jacek.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowej Kontroli Administracji

  - prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu postępowania administracyjnego, w tym także postępowania administracyjnego w sprawach cudzoziemców i uchodźców (wykładów, konwersatoriów, proseminariów, seminariów) - zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Opieka nad doktorantami, w tym poprzez pełnienie funkcji promotora. Udział w postępowaniach dotyczących nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego;

  - prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, polegające na realizacji grantów, autorstwie, współautorstwie monografii lub publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych;

  - aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, wsparcie uczestników studiów doktoranckich lub szkół doktorskich w realizacji badań i rozwoju naukowym.

  Realizacja obowiązków organizacyjnych, w tym związanych z członkostwem w organach kolegialnych Uczelni lub Wydziału, organizacją konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej, jak również pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych oraz realizowanie obowiązków powierzonych przez bezpośredniego przełożonego.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela