Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Tomasz Maria Brzoza
Główny adres email
Tomasz.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3449-2096

Udział w projektach badawczych:

 • Thinking Smart, 2016-2018, Erasmus+, kierownik merytoryczny prac UŁ i główny wykonawca

Nagrody:

 • Uczestnictwo i praca w projekcie „Wytwarzanie biodegradowalnych, hybrydowych kompozytów na bazie nanowłókien laktydowych i alginianowych włókien nanokompozytowych do zastosowań medycznych”, NCBiR NR08-0032-10/2010, który w 2015 roku został uhonorowany nagrodą ‘Łódzkie Eureka’.

Inne:

 • W latach 2012-2017 opiekun pierwszego roku dla kierunku Economics in English;
 • Od roku 2016 koordynator wydziałowy ds. rekrutacji studentów międzynarodowych, wspólnie z dr Eleonorą Ratowską-Dziobiak;
 • Od września 2017 do sierpnia 2021 dyrektor Instytutu Włókiennictwa w Łodzi (obecnie Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Włókiennictwa);
 • Członek rad naukowych Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi (IBWCH) – 2017-2019 oraz Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi (IPS) – 2018-2019;
 • Recenzent w czasopismach z listy filadelfijskiej – Fibres and Textiles in Eastern Europe, Autex Research Journal;
 • W latach 2016-2017 ekspert oceniający projekty w ramach RPO WŁ.
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe: handel i biznes elektroniczny, analizy rynków (w szczególności dotyczące sektora tekstylno-odzieżowego), małe i średnie firmy, innowacje, innowacyjność.


Zainteresowania pozanaukowe: fotografia, podróże, tenis.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej

  Zainteresowania badawcze: handel elektroniczny (e-commerce), biznes elektroniczny (e-business), analizy rynku tekstylno-odzieżowego, prowadzenie własnej firmy, innowacje

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela