Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Katarzyna Maria Sosna
Główny adres email
Katarzyna.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • specjalista Centrum Rozwoju Wydziału

  Obsługa studentów mobilnościowych

  • Zapisywanie studentów na zajęcia, wydawanie legitymacji studenckich, wystawianie końcowych transkryptów ocen, obsługa na poziomie dziekanatowym.
  • Wsparcie procesu uzgadniania Changes do Learning Agreement

  Współpraca zagraniczna

  • Opracowywanie umów bilateralnych i innych międzynarodowych (Erasmus+)
  • Prowadzenie bieżącej aktualizacji rejestrów umów

  Rekrutacja studentów UŁ na studia Erasmus + (wsparcie)

  Rekrutacja pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych na wyjazdy Erasmus + (wsparcie)

  Wyjazdy zagraniczne pracowników Wydziału (wsparcie)

  Tłumaczenia (język angielski)

  • Przygotowywanie, przekładanie na język angielski oraz redagowanie anglojęzycznych treści

  Promocja Wydziału

  • Promocja studiów na wydziałach UŁ wśród studentów cudzoziemców

  Strona internetowa Wydziału

  • Przygotowywanie, wprowadzanie i aktualizowanie treści na stronę internetową Wydziału

  Obsługa gości zagranicznych na Wydziale

  • Visiting scholars, współorganizowanie spotkań z delegacjami z uczelni zagranicznych.

  Statystyki

  • Opracowywanie i aktualizowanie statystyk (umiędzynarodowienie)

  Ankiety ewaluacyjne

  • Opracowywanie i ich analiza, przygotowywanie na potrzeby UŁ, Wydziału i CRW sprawozdań i raportów z zakresu działalności promocyjnej, współpracy z otoczeniem oraz umiędzynarodowienia Wydziału.


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela