Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Julia Maria Brzoza
Główny adres email
Julia.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, rzecznik patentowy, radca prawny.

W 2014 r. obroniłam rozprawę doktorską pt. „Wynalazek pracowniczy. Studium prawno porównawcze”, która została nagrodzona przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz konfederację Lewiatan w konkursie na najlepszą pracę naukową z dziedziny własności intelektualnej organizowanym przez Urząd Patentowy RP.

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Szkoły Prawa Francuskiego organizowanej przez Uniwersytet Łódzki we współpracy z Uniwersytetem w Tours oraz Podyplomowego Studium Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczyłam w stażach i stypendiach zagranicznych - m.in. pierwszym i drugim cyklu prawa porównawczego na Faculté Internationale de Droit Comparé w Strasbourgu, warsztatach z Zarządzania Własnością Intelektualną na Uniwersytecie Stanforda, stażu w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Handlu Zewnętrznego w jednostce odpowiedzialnej za własność intelektualną.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Moja praca naukowa koncentruje się na zagadnieniach związanych z:

- prawem własności przemysłowej

- prawem autorskim

- zwalczaniem nieuczciwej konkurencji

Stanowiska
 • adiunkt Zakład Prawa Własności Przemysłowej

  Pracownik naukowo-dydaktyczny

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela