Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Bartłomiej Dąb
Główny adres email
Bartłomiej.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Absolwent filologii polskiej, adiunkt w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską, dotyczącą cech językowych tekstów publikowanych na łamach łódzkiego tygodnika „Wolna Myśl – Wolne Żarty” obronił w roku 2009. Monografia wyróżniona została w konkursie na najlepszą pracę magisterską z językoznawstwa polonistycznego ukończoną na Uniwersytecie Łódzkim. Był słuchaczem dwóch specjalizacji: nauczycielskiej i edytorskiej. W okresie studiów pracował w „Gazecie Wyborczej” na stanowisku korektora językowego, współpracował też z mediami studenckimi. W roku 2013 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy językoznawczej „Łódzkie czasopisma humorystyczne w okresie międzywojnia” napisanej pod kierunkiem prof. Kazimierza Michalewskiego.

Prowadzi zajęcia o profilu językoznawczym, m.in. kulturę języka polskiego, stylistykę, warsztaty interpunkcyjne i gramatykę opisową, wykłady też przedmioty dotyczące komunikacji społecznej w ramach specjalizacji Komunikowanie publiczne kierowanej do studentów polonistyki. Stale współpracuje z internetową Poradnią Językową UŁ, udzielając wskazówek językowych i edytorskich. Autor monografii dotyczącej oryginalnych zabiegów słownych w łódzkiej prasie humorystycznej, współautor podręcznika poruszającego problematykę kreatywności werbalnej w reklamie i zbioru ćwiczeń z zakresu poprawności językowej. Jest redaktorem siedmiu książek poświęconych oryginalności słownej. Wiedzę teoretyczną z wielkim zamiłowaniem przenosi na grunt konkretnych projektów redaktorskich i copywriterskich.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe doktora Bartłomieja Cieśli koncentrują się wokół zagadnień poprawności językowej, genologii lingwistycznej i stylistyki.

Stanowiska
 • adiunkt Zakład Współczesnego Języka Polskiego

  pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego UŁ

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela