Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Adam Maria Dąb
Główny adres email
Adam.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Uniwersytet Łódzki jest moją Alma Mater. W trakcie studiów magisterskich dzięki programowi Socrates/Erasmus miałem możliwość odbycia semestralnego stażu naukowego w Laboratory for Molecular Pharmacology Uniwersytetu w Kopenhadze kierowanego przez prof. Thue W. Schwartza. Po rozpoczęciu studiów doktoranckich pod nieocenioną opieką i mentorstwem prof. Wandy M. Krajewskiej kontynuowałem współpracę z Danią przebywając na kolejnym stażu trwającym 14 miesięcy. Od 2008 roku jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Cytobiochemii.

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na procesie transformacji nowotworowej komórek. Drugim równie ważnym tematem jest analiza regulacji aktywności komórek przez siedmio-transmembranowe recptory (7TM) oddziałujące z białkami G (GPCR).

Osiągnięcia naukowe

- stypendium programu Socrates/Erasmus półroczny pobyt w Laboratory for Molecular Pharmacology Uniwersytetu w Kopenhadze

- stypendium FEBS na udział w 2 tygodniowym kursie: From functional genomics to molecular proteomics.Basic Techniques of gene analysis. Practical and lecture course, Yerevan, Armenia

- nagroda zespołowa Rektora UŁ za cykl publikacji "Mechanizmy transformacji nowotworowej i ich znaczenie w strategach terapeutycznych" 2014

- nagroda indywidualna Rektora UŁ za osiągnięcia organizacyjne

Zainteresowania naukowe

Czas którego nie poświęcam na pogłębianie wiedzy, przygotowywanie nowych zajęć lub doskonalenie już tych prowadzonych, poświęcam na czytanie, podróże te bliższe i dalsze lub gry zarówno te komputerowe jak i planszówki.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Cytobiochemii

  - realizacja badań naukowych

  - prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami I i II stopnia

  - koordynacja zajęć dydaktycznych

  - członek Komisji d/s Promocji Wydziału BiOŚ

  - realizacja bieżących zakupów

  - przygotowanie dokumentacji przetargowej

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela