Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Magdalena Maria Klon
Główny adres email
Magdalena.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Chemii Organicznej

  pracownik badawczo - dydaktyczny

  - prowadzenie badań naukowych

  - rozpowszechnianie wyników badań naukowych w formie publikacji

  - prowadzenie zajęć dydaktycznych

  - opracowywanie i aktualizacja programów kształcenia

  - opieka nad pracami magisterskimi i licencjackimi

  - opracowywanie oraz aktualizacja materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć

  - kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem

  - pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk studenckich na kierunku „Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu”

  - udział w posiedzeniach Rady Wydziału Wydziału Chemii jako przedstawiciel nauczycieli akademickich

  - członek III Komisji ds. zapewniania jakości kształcenia Wydziału Chemii UŁ

  - sukcesywne dokumentowanie dorobku naukowego pracowników KCHO

  - udział w pracach Komisji Likwidacyjnej

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela