Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anna Maria Sosna
Główny adres email
Anna.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowej Kontroli Administracji

  Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu prawa konstytucyjnego (wykładów, ćwiczeń, proseminariów); prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, polegające na realizacji grantu, autorstwie, współautorstwie monografii lub publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych; aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, wsparcie uczestników studiów doktoranckich lub szkół doktorskich w realizacji badań i rozwoju naukowym.

  Realizacja obowiązków organizacyjnych, w tym związanych z członkostwem w organach kolegialnych Uczelni lub Wydziału, organizacją konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej, jak również pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych (np. opieka nad studentami w ramach realizowanych przez Uczelnie lub Wydział programów) oraz wykonywanie obowiązków powierzonych przez bezpośredniego przełożonego.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela