Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Joanna Maria Dąb
Główny adres email
Joanna.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, doktorat z nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W pracy badawczej zajmuje się tematyką azjatycką, w szczególności relacjami pomiędzy Chińską Republiką Ludową a Unią Europejską na poziomie międzynarodowym i subpaństwowym (współpraca regionów i miast), a także niemiecką polityką zagraniczną w kontekście relacji niemiecko-chińskich oraz niemieckim postrzeganiem chińskiej aktywności w Europie. Autorka i redaktorka książek: Francja i Niemcy w procesie integracji europejskiej w latach 1992-2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017; Badanie polityki zagranicznej państwa. Wymiar europejski (współred. S. Kosmynka, M. Pietrasiak), Wydawnictwo Rambler Press, Warszawa 2017; Stany Zjednoczone - Chiny: w stronę dwubiegunowości? (współred. M. Marczuk-Karbownik), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017; 25 lat niemieckiego zjednoczenia. Bilans ćwierćwiecza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017 (współred. E. Kuczyński).

Stypendystka Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), wykładowczyni w szkole letniej na Universität des Saarlandes w Saarbrücken. Współpracuje z Otto-von-Guericke-Universität w Magdeburgu, gdzie prowadzi zajęcia na temat systemu politycznego w Polsce. Członkini University Association for Contemporary European Studies, Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych oraz Towarzystwa Polska-Austria.

Współpracuje z Ośrodkiem Spraw Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego oraz z China-CEE Institute w Budapeszcie.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Studiów Azjatyckich

  • pracownik naukowo-dydaktyczny
  • pełnomocnik Dziekana WSMiP UŁ ds. kontaktów ze środowiskiem zewnętrznym
  • pełnomocnik Dziekana WSMiP UŁ ds. programu "Zdolny Uczeń - Świetny Student"

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela