Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Waldemar Maria Dąb
Główny adres email
Waldemar.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

- Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii uzyskany na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w 2017 r.

- Stopień naukowy doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii uzyskany na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w 2004 r.

- Tytuł magistra geografii w zakresie gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego uzyskany na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w 1999 r.

Osiągnięcia naukowe

Główne publikacje

2020Cudny W. (red.), 2020, Urban Events, Place Branding and Promotion: Place Event Marketing, Routledge, London – New York.Cudny W., Comunian R., 2020, Arts and creativity: a business and branding strategy for Lodz as a neoliberal city, Cities, 100 (maj 2020), https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.1026592019Cudny W., 2019, City branding and promotion – the strategic approach, Routledge, London – New York.Cudny W., Appelblad H., 2019, Monuments and their functions in urban public space. Norwegian Journal of Geography, 73,5, s. 273-289.Cudny W., Jolliffe L., 2019 Car tourism – conceptualization and research advancement, Geografický časopis, 71,4, s. 319-3402018Cudny W., 2018, Car tourism, Sprigner (Springer Economic Geography Series), Cham.2017Cudny W., 2017, The use of unconventional gas resources and the development of energy market, Acta Geographica Universitatis Comenianae, 61, 2, s. 201-221.Cudny, W. 2017, The Ironbridge Gorge Heritage Site and its local and regional functions, Bulletin of Geography Socio–economic Series, 36, s. 61-75.2016Cudny W., 2016, Festivalisation of urban spaces. Factors, processes and effects, Sprigner (Springer Geography Series), Cham.Cudny W., Maiava O., 2016, Auckland’s Pasifika Festival and the Lodz of Four Cultures Festival as elements of preserving and promoting multicultural heritage in the cities, Annales UMCS Sectio B, LXXI, 2, s. 61-77.Cudny W., 2016 The Manufaktura centre in Łódź, Poland as an example of a festival marketplace, Norwegian Journal of Geography, 70, 5, s. 276-291.Cudny W., Horňák M., 2016, The tourist function in a modern car factory Audi Forum Ingolstadt example, Bulletin of Geography Socio–economic Series, 33, s. 23-38.2014Cudny W., 2014, Festivals as a subject for geographical research, Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, 114, 2, s. 132-142.Cudny W., 2014, The Phenomenon of Festivals – Their Origins, Evolution and Classifications, Anthropos, 109, 2, s. 640-656.Cudny W., Ratalewska M., Krawczyk P., 2014, The structure and motivations of the volunteers working for a large travel festival, Вестник БГУ, Серия 2, 91, 3, s. 88 -94.Cudny W., Ogórek P., 2014, Segmentation and motivations of the attendees’ of the Mediaschool Festival in Łódź, Poland, Bulletin of Geography Socio–economic Series, 24,s. 41–56.Cudny W., 2014, The influence of the „Komisarz Alex” TV series on the development of Łódź in the eyes of the city inhabitants, Moravian Geographical Reports, 22, 1, s. 33-43.

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania badawcze

Geografia turyzmu oraz szeroko rozumiana geografia miast. Badania nad zjawiskami przemian społeczno-gospodarczych, funkcjonalnych i przestrzennych miast postsocjalistycznych. Analiza roli festiwali oraz imprez masowych w rozwoju miast i kreowaniu ich atrakcyjności turystycznej. Wpływ imprez masowych na promocję miast oraz kreację ich marki. Badania nad zjawiskiem turystyki samochodowej oraz turystyki przemysłowej i turystyki dziedzictwa.

Stanowiska
 • profesor uczelni Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji

  Stanowisko naukowo-dydaktyczne.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela