Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Dorota Maria Dąb
Główny adres email
Dorota.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • starszy specjalista w grupie pracowników naukowo-technicznych Centrum Rozwoju Wydziału

  Współpraca międzynarodowa Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

  Mobilność pracowników naukowo-dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ oraz innych programów mobilnościowych

  • pomoc przy rekrutacji oraz przy przygotowywaniu dokumentów wyjazdowych

  Mobilność studentów

  • wyjeżdżających (rekrutacja na studia w ramach programu Erasmus i innych programów mobilnościowych, pomoc informacyjna i organizacyjna studentom przed, w trakcie oraz po powrocie z wymiany, współpraca z koordynatorami ds ECTS)
  • przyjeżdżających (współpraca przy przygotowaniu oferty dydaktycznej Wydziału, pomoc i udzielanie informacji studentom przed i w trakcie ich pobytu w Polsce, w szczególności przy przygotowywaniu przez nich Learning Agreements, Changes to Learning Agreements)

  Wyjazdy pracowników na konferencje zagraniczne

  • przyjmowanie i kontrola formalna wniosków wyjazdowych

  EkSoc Fellowship Programme

  • opieka organizacyjna nad gośćmi przed i w trakcie pobytu w Polsce

  Summer School

  • organizacja Summer School w Łodzi,
  • komunikacja z partnerami zagranicznymi,
  • rekrutacja studentów zarówno na łódzką, jak i zagraniczne edycje Szkoły,
  • pomoc pracownikom i studentom przy formalnościach wyjazdowych,
  • pomoc przy rozliczeniu wyjazdu studentów w usos,
  • koordynacja pracy zespołu studentów zaangażowanych w wolontariat przy organizacji Szkoły w Łodzi

  Sprawozdawczość CRW w zakresie umiędzynarodowienia Wydziału

  • przygotowywanie sprawozdań rocznych i innych na potrzeby rektoratu, Kolegium Dziekańskiego, PAK itp.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela