Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Karolina Topola
Główny adres email
Karolina.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

2003 - stopień doktora nauk biologicznych (specjalność: hydrobiologia) uzyskany na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego; tytuł pracy: "Makrobezkręgowce (macroinvertebrata) obszarów źródliskowych Gorczańskiego Parku Narodowego"

1990-95 - studia magisterskie na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego; tytuł pracy: "Morfologia, dymorfizm płciowy oraz elementy biologii i rozmieszczenie w Antarktyce gatunku Monoculodes scabriculosus"

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • starszy specjalista Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii

  W zakresie obowiązków:

  • majątek KZBiH - ewidencja, inwentaryzacje, likwidacje
  • dydaktyka - koordynator dydaktyczny (organizacja: plany zajęć, obciążenia dydaktyczne pracowników, kiody)
  • sprawozdawczość - raporty z działalności KZBiH
  • udział w projektach - głównie w zakresie makrofotografii i grafiki komputerowej

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela