Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Urszula Brzoza
Główny adres email
Urszula.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

1997 - ukończenie studiów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, na kierunku ekonometria i statystyka. Tytuł pracy magisterskiej: Prognozowanie ewolucji rynku pieniądza
2001 - uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ w Katedrze Ekonometrii. Tytuł rozprawy doktorskiej: Operacje otwartego rynku w Polsce: analiza ekonometryczna


2000-2001 otrzymanie dwóch zespołowych Nagród Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (I i II stopnia)

2021 Nagroda jubileuszowa za 25 lat pracy w Uniwersytecie Łódzkim


Przebieg zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim:

1996-2001 Katedra Ekonometrii Uniwersytetu Łódzkiego, uczestnik studiów doktoranckich, zatrudnienie na stanowisku związanym z prowadzeniem baz danych i modelowaniem ekonometrycznym rynku finansowego

2002-2010 Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

od 2010 Adiunkt dydaktyczny (wcześniej starszy wykładowca) w Katedrze Badań Regionalnych w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe: zastosowanie metod ilościowych w rachunkowości

Hobby: amatorskie malarstwo akwarelowe

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Badań Regionalnych

  Dydaktyka:

  1997 - 2001 prowadzenie zajęć z: ekonometrii, prognozowania i symulacji, badań operacyjnych (Katedra Ekonometrii Uniwersytetu Łódzkiego)

  Od 2002 prowadzenie zajęć z: podstaw rachunkowości, rachunkowości finansowej, rachunkowości bankowej, zasad sporządzania sprawozdań finansowych, analizy i interpretacji sprawozdań finansowych oraz seminaria licencjackie (do 2010 roku w Katedrze Rachunkowości Wydział Zarzadzania UŁ, od 2010 roku w Katedrze Badań Regionalnych Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim).

  Prowadzenie seminariów licencjackich z zakresu rachunkowości finansowej, zasad sporządzania sprawozdań finansowych, analizy i interpretacji sprawozdań finansowych, rachunkowości bankowej.

  Opieka nad specjalnością "Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw" na kierunku Zarządzanie w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.


  Pełnione funkcje w Uniwersytecie Łódzkim:

  2010 - 2015 Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej na kierunku Zarządzanie w Filii Uniwersytetu Łódzkiego

  2016 - 2021 Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na kierunku Zarządzanie w Filii Uniwersytetu Łódzkiego

  od 2020 Członek Rady Wydziału Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

  od czerwca 2022 Przewodnicząca Rady Programowej dla kierunku Zarządzanie w Filii Uniwersytetu Łódzkiego


  Urlop wypoczynkowy w roku 2022:

  11 lipca 2022 - 29 lipca 2022

  1 sierpnia 2022 - 30 sierpnia 2022


  Kontakt: urszula.wojcikowska@filia.uni.lodz.pl

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela