Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Małgorzata Sosna
Główny adres email
Małgorzata.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • specjalista naukowo-techniczny Zakład Związków Heteroorganicznych

  1. Praca w projekcie Beethoven (prof. G.Mlostoń)pt.:

  "3-Alkoksyimidazolylideny (NOHC): Nowa klasa karbenów nukleofilowych. Synteza, badania strukturalne, badania nad reaktywnością oraz nowe zastosowania w syntezie asymetrycznej."

  2. Praca w projekcie OPUS 13 (prof. P. Kaszyński) pt.:

  "Paramagnetyczne nanografeny dla badań podstawowych oraz nowych technologii"

  3. Tradycyjna synteza organiczna, chromatografia (kolumnowa, flash, cienkowarstwowa), destylacja próżniowa

  4. Synteza mechaniczna z wykorzystaniem młyna kulowego

  5. Synteza z wykorzystaniem reaktora mikrofalowego  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela