Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anna Sosna
Główny adres email
Anna.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • starszy specjalista Dział Spraw Pracowniczych

  Zajmuję się prowadzeniem spraw osobowych nauczycieli akademickich i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, Pionu Z-cy kanclerza ds. technicznych ( w tym Działów: Gospodarki Energetycznej, Inwestycji i Remontów, Centrum Zarządzania Majątkiem tj. CWFiS, Transport) oraz Domów Studenta.

  Rozliczam czas pracy pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy (recepcjonistów) Domów Studenta i Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego oraz pracowników Działu Gosp. Energetycznej tj. naliczanie przepracowanych godzin za pracę: w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia dobowej normy czasu pracy oraz godzin nadliczbowych z tytułu przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy.

  Sporządzam sprawozdania statystyczne dla GUS, MNiSzW, PFRON i innych instytucji oraz analizy dla władz Uniwersytetu Łódzkiego i innych jednostek Uczelni.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela