Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Grzegorz Maria Topola
Główny adres email
Grzegorz.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności
Sprawowane funkcje
  Koordynator ds. jakości w Katedrze Informatologii i Bibliologii UŁ
  Sekretarz redakcji Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum


W Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego pracuję od 2001 roku. W 2010 r. uzyskałem stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologii na podstawie dysertacji pt. Książki internetowe w bibliotekach – dostęp komercyjny, napisanej i obronionej pod kierunkiem Prof. UJ Wandy Pindlowej. Obszar moich zainteresowań naukowych obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z automatyzacją i cyfryzacją bibliotek, infobrokeringiem oraz zastosowaniem technik analizy i eksploracji danych w badaniach bibliotek. Jestem autorem i współautorem kilkunastu artykułów publikowanych w czasopismach naukowych i wydawnictwach zbiorowych, współautorem książki Łódzkie biblioteki publiczne. Czas zmian, czas wyzwań (wyd. 2020) oraz współredaktorem 4 monografii: Podręczny słownik bibliotekarza (wyd. 2011), Oblicza współczesnej bibliologii: konteksty i transgresje, Jan Muszkowski – ludzie, epoka, książki: tradycje i kontynuacje (obie wyd. 2014) i Życie książki: edycja krytyczna na podstawie wydania z 1951 r. (wyd. 2015). Od 2015 r. pełnię funkcję sekretarza czasopisma naukowego Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, zajmuję się również opracowaniem graficznym i składem tego periodyku.
Osiągnięcia naukowe
2021 Nagroda Rektora UŁ zespołowa stopnia III za książkę pt. "Łódzkie biblioteki publiczne. Czas zmian, czas wyzwań"; Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2020
2016 Nagroda Rektora UŁ zespołowa stopnia III za książkę pt. „Życie książki: edycja krytyczna na podstawie wydania z 1951 r. / Jan Muszkowski” ; Łódź-Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015
2013 Nagroda Rektora UŁ za książkę współautorską – prof. H. Tadeusiewicz, dr G. Czapnik, dr Z. Gruszka („Podręczny Słownik Bibliotekarza”. Łódź 2012)
Zainteresowania naukowe
- analiza i eksploracja danych z systemów bibliotecznych (bibliomining)
- audyt informacyjny
- biblioteki cyfrowe
- brokering informacyjny
- edytorstwo publikacji naukowych
- książki elektroniczne
- metody ilościowe w badaniach bibliotek
- metody wyszukiwania informacji
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Informatologii i Bibliologii

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela