Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Maciej Maria Sosna
Główny adres email
Maciej.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Prawnik i badacz myśli polityczno-prawnej; od 2001 roku jest pracownikiem Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; jest również współzałożycielem Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a, współzałożycielem i członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej oraz redaktorem tematycznym czasopisma Folia Iuridica.

Osiągnięcia naukowe

Poza licznymi artykułami jest autorem dwóch monografii: Atomizm a indywidualizm. Rozważania nad myślą polityczną i prawną Wilhelma von Humboldta (2004) i Max Stirner. Jednostka, społeczeństwo, państwo (2006), dwóch multimedialnych podręczników: Historia myśli politycznej (2005) i Prawo gospodarcze (2006, wspólnie z Tomaszem Tulejskim) oraz współautorem i współredaktorem pracy pt. Umowa społeczna i jej krytycy w myśli politycznej i prawnej (2010, ze Zbigniewem Rauem)

Zainteresowania naukowe

Obszar jego zainteresowań badawczych obejmuje tematykę legitymizacji instytucji publicznych (państwa, prawa i władzy), zagadnienia wolności, własności, sprawiedliwości społecznej, samoorganizacji zbiorowości oraz teorii publicznego wyboru, a także problematykę kosmopolityzmu i prawa kosmopolitycznego. Specjalizuje się we współczesnej myśli niemieckiej oraz polityczno-prawnych doktrynach klasycznego liberalizmu, libertarianizmu i indywidualistycznego anarchizmu.

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela