Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Kamila Klon
Główny adres email
Kamila.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego

  Obowiązki na stanowisku profesora uczelni określają:

  1) ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

  2) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy,

  3) Statut Uniwersytetu Łódzkiego, Regulamin Pracy, Regulamin Organizacyjny oraz inne wewnętrzne przepisy Uniwersytetu Łódzkiego

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela