Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Grażyna Sosna
Główny adres email
Grażyna.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Chemii Środowiska

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, seminaria, laboratoria) na kierunkach Analityka chemiczna, Ochrona środowiska
  • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia, praca w Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
  • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych
  • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, publikowanie wyników badań w czasopismach z listy Journal Citation Reports
  • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych
  • opieka merytoryczna nad doktorantami
  • udział w posiedzeniach Rady Wydziału Chemii
  • udział w posiedzeniach Komisji ds. Bioetyki Badań Naukowych Uniwersytetu Łódzkiego

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela