Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Tomasz Maria Dąb
Główny adres email
Tomasz.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
 • Od 2016 Dziekan Wydziału Zarządzania;
 • W latach 2012-2016 Prodziekan ds. programowych i studenckich;
 • Od 2012 r. - kierownik Katedry Zarządzania UŁ, kierownik Zakładu Zarządzania Wiedzą, a od 2020 kierownik Zakładu Teorii Zarządzania;
 • Od 2015 r. członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk
 • 2012 - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy „Modelowanie kompetencji pracowniczych w organizacji”;
 • 1999 - tytuł doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu na podstawie pracy „Wewnętrzne wyznaczniki sytuacji strategicznej przedsiębiorstwa”. Promotor: prof. dr hab. Marcin Bielski;
 • Staże naukowe w: University of Texas (Austin, USA), IC2 Institute (2003); Middlesex University – Business School, London (1994); European School of Management (EAP) Oxford (1993);
 • Od 1995 roku pracuje na Wydziale Zarządzania UŁ w Katedrze Zarządzania.
Osiągnięcia naukowe
 • Brązowy medal za Długoletnią Służbę III stopnia (2013)
 • Nagroda Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze I stopnia (2011)
 • Wielokrotny zdobywca statuetek WZ (nagród studentów), tytuł "Wykładowca roku Wydziału Zarządzania" (2009, 2010) oraz "Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego" (konkurs organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów) (2010)
 • Nagroda Dziekana WZ UŁ (2006-2007)
Zainteresowania naukowe
 • Zarządzanie strategiczne
  • Proces formułowania i wdrażania strategii
  • Budowanie przewagi strategicznej organizacji
 • Metody i techniki zarządzania
  • Zarządzanie wiedzą w organizacji
  • Zarządzanie zmianami organizacyjnymi
  • TQM – kompleksowe zarządzanie jakością
  • Budowanie i doskonalenie struktur organizacyjnych
 • Zarządzanie personelem
  • Systemy zarządzania kompetencjami
  • Efektywne systemy wynagradzania i oceniania personelu
  • Systemy zarządzania przez cele
  • Wartościowanie pracy

Projektowanie systemów i narzędzi HR dla organizacji – szczególnie budowanie i doskonalenie systemów kompetencyjnych, projektowanie i wdrażanie systemów ocen pracowniczych oraz systemów zarządzania przez cele, projektowanie i doskonalenie systemów wynagrodzeń.

Stanowiska
 • profesor uczelni, Dziekan Wydziału Zarządzania; Kierownik Katedry Zarządzania Zakład Teorii Zarządzania

  • Jako Dziekan Wydziału Zarządzania: kieruje Wydziałem i jest jego reprezentantem, podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Wydziału, jest przełożonym pracowników i studentów związanych z Wydziałem. Kieruje pracami Kolegium Dziekańskiego
  • Jako kierownik Katedry Zarządzania: reprezentuje Katedrę, kieruje jej działalnością i rozwojem, podejmuje decyzje związane z jej funkcjonowaniem, organizuje i nadzoruje pracę naukową oraz dydaktyczną pracowników związanych z Katedrą
  • Jako Przewodniczący Komisji UŁ do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości kieruje jej pracami i nadzoruje rozwój dyscypliny.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela