Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Marek Brzoza
Główny adres email
Marek.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem absolwentem studiów socjologicznych na UŁ. Moja praca magisterska dotyczyła etnometodologii i fenomenologii społecznej. Na UŁ obroniłem także rozprawę doktorską, która stanowiła rozwinięcie pracy magisterskiej i zawierała krytyczną prezentację etnometodologii, analizy konwersacyjnej i koncepcji Ervinga Goffmana. Habilitację (w języku niemieckim), dotyczącą publicznych debat na temat prawicowego ekstremizmu oraz ogólnego modelu debat publicznych, obroniłem na Uniwersytecie Magdeburg (Niemcy). Prowadziłem zajęcia m.in. w Collegium Civitas, a także na Uniwersytecie Kassel oraz na Uniwesytecie Magdeburg.

Osiągnięcia naukowe

Opublikowałem liczne teksty na temat odmian socjologii interpretatywnej, perspektywy Foucaultowskiej, problematyki debat publicznych oraz opinii publicznej. W 1984 roku otrzymałem nagrodę Polskiego Towarzystwa Socjologicznego im. Stanisława Ossowskiego za książkę "Socjolog i życie potoczne". W 1994 roku w czasopismie "Theory, Culture, and Society" opublikowałem artykuł "Reflexivity of actors vs reflexivity of accounts", następnie przedrukowany w zbiorze "Harold Garfinkel", Sage 2003. Jestem współredaktorem i współautorem m.in. zbiorów "Cudze problemy", "Nationale Selbst- und Fremdbilder im Gespräch" (Westdeutscher Verlag 1995, obecnie Springer), "Rytualny chaos", "Retoryka i polityka", "Dyskurs elit symbolicznych", "Polskie sprawy" i "Analiza dyskursu publicznego". W latach 2012-2017 byłem kierownikiem ogólnopolskiego projektu NPRH pt. „Komunikowanie publiczne w Polsce – ujęcie inter- i multidyscyplinarne”. Od 2016 jestem redaktorem naczelnym "Przeglądu Socjologicznego".

Zainteresowania naukowe

Moje aktualne główne zainteresowania badawcze to: analiza dyskursu publicznego; współczesne teorie społeczne; zagadnienia komunikowania i demokracji; badania nad „językiem wrogości”. Prowadzę m.in. następujące zajęcia: Analiza dyskursu medialnego, Komunikacja społeczna, Współczesne teorie socjologiczne, Problemy współczesnej humanistyki, oraz Popkultur im Wandel.

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Socjologii Kultury

  Badania prowadzone w kierowanym przeze mnie Zakładzie Badań Komunikacji Społecznej koncentrują się wokół zagadnień związanych z debatą publiczną, elitami symbolicznymi, kulturą kapitalizmu, analizą dyskursu oraz nowych mediów. Szersze informacje znajdują się tutaj: http://instytutsocjologii.uni.lodz.pl/instytut/kat... oraz tutaj: http://www.zbks.uni.lodz.pl/

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela