Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Witold Maria Klon
Główny adres email
Witold.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Członkostwo w organizacjach: od 1987 czł. PTChem; 2007–2009 przewodn. Komisji Rewizyjnej Oddz. Łódzkiego PTChem; 2010–2015 przewodn. Głównej Komisji rewizyjnej PTChem. Od 1999 czł. ŁTN, 2009–2012 wiceprzewodn. III Wydz. ŁTN, 2012–2015 sekr. III Wydz. ŁTN. 2007-2019 czł. Komitetu Chemii Analitycznej PAN; 2007-2019 czł. Komisji Nauczania Chemii Analitycznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN; od 2007 czł. Komisji Elektroanalizy Komitetu Chemii Analitycznej PAN

1999–2011 przewodn. Uczelnianej Komisji Wyborczej UŁ; 2012-2016 czł. Senatu UŁ i dwóch Komisji Senackich; 2020-2023 przewodn. Odwoławczej Komisji Oceniającej UŁ

Dydaktyka: analiza instrumentalna i analiza śladowa. Skrypty studenckie: Ćwiczenia laboratoryjne z analizy instrumentalnej (1997); Laboratorium analizy instrumentalnej (2002); Zadania rachunkowe z analizy instrumentalnej (2014). Pomysłodawca i kierownik zespołu, który opracował program kierunku studiów „Analityka chemiczna”.


Osiągnięcia naukowe

Promotor 11 prac doktorskich. Współautor 160 publikacji i 214 komunikatów konferencyjnych z zakresu chemii analitycznej.

Zainteresowania naukowe

Chemia analityczna. Zanieczyszczenia środowiska. Smog

Stanowiska
 • profesor Zakład Analizy Instrumentalnej

  Kierownik Zakładu Analizy Instrumentalnej.

  Realizowana tematyka badawcza: elektroanaliza chemiczna i chromatografia cienkowarstwowa związków biologicznie czynnych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela