Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Katarzyna Maria Dąb
Główny adres email
Katarzyna.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem koordynatorem zespołu Helpdesk w Centrum Informatyki, który stanowi pierwszą linią wsparcia dla pracowników UŁ w obsłudze systemów Uczelnianych. Na co dzień udzielam pomocy technicznej oraz merytorycznej w zakresie obsługi systemów UŁ: Portal Pracowniczy (PP), Simple ERP, Rekotrat 2.0., USOSprod i USOSweb, platforma Moodle, Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i Jednolity System Antyplagiatowy (JSA), Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD) i Docusafe (EOD) oraz aplikacji MS Office. Administruję systemem Portal Pracowniczy, gdzie oprócz wsparcia dla pracowników uczestniczę w procesach wdrażania nowych dokumentów i funkcjonalności w aplikacji (od uzgodnień merytorycznych w fazie projektu, poprzez proces testowania i koordynacji testów przez jednostki merytoryczne, po pisanie instrukcji dla pracowników UŁ).

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • Koordynator zespołu Helpdesk w Centrum Informatyki Centrum Informatyki

  1. Koordynuję pracę zespołu Helpdesk, który stanowi pierwszą linią wsparcia dla pracowników UŁ
  2. Zajmuję się udzielaniem pomocy pracownikom i studentom UŁ (wsparcie techniczne oraz merytoryczne) w obsłudze systemów UŁ:
   • Portal Pracowniczy – administrator systemu (poniżej szczegółowy opis zadań),
   • Simple ERP – udzielam pomocy pracownikom w obsłudze dokumentów/ modułów, nadaję uprawnienia w systemie,
   • Rektorat 2.0. - pomoc w obsłudze aplikacji,
   • USOSprod, USOSweb – pomoc w obsłudze aplikacji,
   • platforma Moodle - pomoc w obsłudze aplikacji,
   • Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) - pomoc w obsłudze aplikacji,
   • Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD) – pomoc w obsłudze aplikacji,
   • aplikacje MS Office – pomoc w obsłudze aplikacji.
  3. Administruję Portalem Pracowniczym:
   • Udzielam bieżącego wsparcia techniczno – merytorycznego dla pracowników,
   • Nadaję uprawnienia pracownikom w systemie,
   • Współpracuje z jednostkami merytorycznymi UŁ w zakresie uzgodnień dla nowych dokumentów w aplikacji,
   • Testuję nowe moduły i dokumenty,
   • Przygotowuję instrukcje dla pracowników,
   • Prowadzę szkolenia dla pracowników,
   • Odpowiadam na wszelkie pytania z zakresu działania aplikacji i procedowanych w niej dokumentów 😉
  4. Koordynuję przydzielanie zgłoszeń na platformie zgłoszeniowej ITManager HD wysyłanych przez pracowników UŁ
  5. Koordynuję prace sekretariatu Centrum Informatyki – faktury zakupu i sprzedaży, noty wewnętrzne, majątek trwały (OT, ZM, ZW ..), wypożyczenia sprzętu komputerowego dla jednostek UŁ

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela