Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Katarzyna Sosna
Główny adres email
Katarzyna.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim, ukończyłam dwie specjalizacje: edytorstwo i pragmalingwistykę. W 2014 r. uzyskałam stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy pt. „Analityzmy leksykalne i ich syntetyczne odpowiedniki w prasie. Struktura – semantyka – pragmatyka”, przygotowanej pod kierunkiem prof. UŁ dr hab. Barbary Kudry. W 2014 r. otrzymałam nagrodę naukową Fundacji UŁ za szczególne osiągnięcia naukowe w latach 2012-2013 w obszarze nauk humanistycznych w grupie uczestników studiów doktoranckich UŁ.

Chętnie angażuję się w działalność organizacyjną (konferencje, dni otwarte, dyktanda) i popularyzatorską (warsztaty dla uczniów, festiwale nauki). Jestem sekretarzem Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i redaktorem-koordynatorem „Biuletynu Polonistycznego”. Pełnię funkcję opiekuna Koła Naukowego Językoznawców. Udzielam odpowiedzi na pytania w internetowej Poradni Językowej UŁ

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół języka współczesnych mediów i reklamy, słownictwa sportowego, aksjologii oraz kreatywności leksykalnej, a ostatnio również onomastyki. Bliskie są mi także zagadnienia kultury języka.

Stanowiska
 • adiunkt Zakład Współczesnego Języka Polskiego

  pracownik badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela