Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Adam Klon
Główny adres email
Adam.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
 • W 2008 roku obrona pracy magisterskiej pt. „Badanie oddziaływań dendrymeru PAMAM G4 z wybranymi aminokwasami i związkami organicznymi znajdującymi zastosowanie w biologii i medycynie” w Katedrze Chemii Fizycznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Medal za chlubne studia przyznany przez Rektora Uniwersytetu Łódzkiego.
 • W 2012 roku obrona z wyróżnieniem pracy doktorskiej pt. "Oddziaływanie kationowego dendrymeru PAMAM G4 z wybranymi lekami oraz składnikami płynów ustrojowych" w Katedrze Chemii Fizycznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Od 01.10.2012 r. adiunkt naukowo – dydaktyczny w Katedrze Chemii Fizycznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.
Osiągnięcia naukowe

1.Kierownik projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

w ramach programu „IUVENTUS PLUS”, nr. umowy 0223/IP3/2013/72

pt. „Badanie oddziaływań dendrymerów PAMAM G3 i PAMAM G3-OH z wybranymi lekami onkologicznymi”

Czas realizacji: 05.07.2013 – 04.11.2015

2 .Kierownik projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
w ramach programu „PRELUDIUM 3”, nr. umowy UMO-2012/05/N/ST4/00214

pt. „Badanie oddziaływań dendrymerów PAMAM G5 i PAMAM G5-OH z wybranymi lekami onkologicznymi”

Czas realizacji: 18.03.2013 – 17.03.2015

Zainteresowania naukowe

Badania fizykochemiczne modelowych układów biologicznych.

Stanowiska
 • adiunkt Zakład Chemii Biofizycznej

  Adiunkt naukowo-dydaktyczny.

  Zajęcia dydaktyczne z chemii ogólnej, chemii fizycznej, matematyki i technologii informacyjnej.

  Badania naukowe dotyczące oddziaływań wybranych makrocząsteczek dendrymerów i kukurbiturili z lekami w roztworach wodnych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela