Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Rafał Maria Klon
Główny adres email
Rafał.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Doktor nauk humanistycznych, specjalność historia; współautor podręcznika do nauki języka polskiego dla cudzoziemców, książek i artykułów dotyczących historii Polski najnowszej oraz przeszłości miasta Łodzi. Od 2007 r. pracuje z dziećmi i młodzieżą jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach. Od lutego 2010 r. prowadzi lekcje z historii i wiedzy o Polsce dla grup młodzieży przygotowującej się do studiów w Polsce w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Łodzi.

Osiągnięcia naukowe
 • (2019) Artykuł: Problem zagospodarowania przestrzeni miejskiej w świetle ustaw o rozbudowie i zabudowie miast oraz wykonania reformy rolnej w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Mare integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Gospodarka ludów Morza Bałtyckiego, pod red. M. Franza, K. Kościelniaka, Z. Pilarczyka, Toruń [w druku]
 • (2018) Nagroda rektora UŁ za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki.
 • (2018) Artykuł: Kobieta w rodzinie wielkiej burżuazji łódzkiej, [w:] Mare integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Kobiety w dziejach, pod red. M. Franza, K. Kościelniaka, Z. Pilarczyka, Toruń 2018.
 • (2017) Podręcznik: R. Bazaniak, M. Krzywańska, M. Ledzion, Historia do 1918 r. Podręcznik do nauki języka polskiego dla cudzoziemców. Teksty dla grup ekonomicznych, Łódź 2017.
 • (2017) Książka: K. Badziak, R. Bazaniak, M. J. Szymański, D. Staniszewska, Bałuty. Legenda i rzeczywistość, Łódź 2017.
 • (2016) Artykuł: Śmierć i jej konsekwencje w rodzinie wielkiej burżuazji łódzkiej (na przykładzie Karola Scheiblera), [w:] Mare integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Śmierć w dziejach człowieka, pod red. M. Franza, K. Kościelniaka, Z. Pilarczyka, Toruń 2016, ss. 212-224.
 • (2015) Artykuł: Działalność gospodarcza rodziny Scheiblerów na ziemiach polskich do wybuchu pierwszej wojny światowej, [w:] Mare integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Migracje. Podróże w dziejach, pod red. M. Franza, Z. Pilarczyka, Toruń 2015, ss. 23-52.
 • (2014) Uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych, specjalność historia.
 • (2013) Artykuł: Examples of barbarization in Polish-Danzig relationships in the twenties of the 20th century, [w:] Mare integrans. Studies on the history of the shores of the Baltic Sea. Barbarians at the gates, edited by M. Franz , Z. Pilarczyk, Toruń 2013, ss. 378-384.
 • (2012) Artykuł: Przykłady barbaryzacji w stosunkach polsko-gdańskich w latach 20. XX wieku, [w:] Mare integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Barbarzyńcy u bram, pod red. M. Franza i Z. Pilarczyka, Toruń 2012, ss. 489-496.
 • (2011) Artykuł: Rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego w drugiej połowie lat 30. XX wieku, [w:] Cum arma per aeva. Uzbrojenie indywidualne na przestrzeni dziejów, pod red. P. Kucypery, P. Pudło, Toruń 2011, ss. 369-381.
 • (2010) Książka: Dzieje parafii św. Antoniego na łódzkim Żubardziu, Łódź 2010, ss. 112.
 • (2010) Artykuł: Kościół rzymskokatolicki na polskim Pomorzu w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Mare integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Religia ludów Morza Bałtyckiego. Stosunki polsko-duńskie w dziejach, pod red. M. Bogackiego, M. Franza, Z. Pilarczyka, Toruń 2010, ss. 387-401.
 • (2009) Artykuł: Polska polityka morska w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Mare integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Gospodarka ludów Morza Bałtyckiego, pod red. M. Bogackiego, M. Franza, Z. Pilarczyka, Toruń 2009, ss. 148-160.
 • (2008) Artykuł: Działalność Zjednoczonych Zakładów K. Scheiblera i L. Grohmana w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Studia z historii społeczno-gospodarczej XIX i XX wieku, t. V, pod. red. W. Pusia, Łódź 2008, ss. 154-188.
 • (2007) Uzyskanie stopnia zawodowego magistra, tytuł pracy: „Działalność gospodarcza i społeczna Scheiblerów i Grohmanów do 1939 r.”
 • (2002) Uzyskanie stopnia zawodowego technika elektronika, temat pracy: Zaprojektuj i wykonaj model do badania układów ze wzmacniaczem operacyjnym wraz z zasilaczem.

Zainteresowania naukowe

historia, regionalistyka, archeologia, polityka, muzyka, teatr, sport, kultura, technika, polityka

Stanowiska
 • wykładowca Zespół Przedmiotów Kierunkowych

  Nauczyciel języka polskiego jako obcego w zakresie historii oraz wiedzy o Polsce.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela