Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Joanna Maria Brzoza
Główny adres email
Joanna.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem absolwentką UŁ. Pracę doktorską obroniłam w dyscyplinie: biofizyka na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UŁ (tytuł rozprawy doktorskiej: „Badanie zmian w strukturze komponentów erytrocytów wywołanych przez stres oksydacyjny”).


Doświadczenia naukowe zdobyłam również w Wielkiej Brytanii pracując w takich instytucjach jak: University of Edinburgh, University of the West of Scotland, Roslin Institute oraz Heriot-Watt University w Edynburgu.

Osiągnięcia naukowe

Moje prace naukowo-badawcze stanowią część europejskich projektów w obszarze nauki jaką jest medycyna regeneracyjna i translacyjna: (1) StemBANCC European IMI Collaborative Project; (2) EndoVESPA oraz (3) BREATH Border Regions Airways Training Hub.


Jestem stypendystką 5 indywidualnych programów naukowych (Fellowships), przyznanych mi na drodze konkursów przez: (1) British Council; (2) Edinburgh and Lothians Health Foundation; (3) The Daphne Jackson Trust/The Leverhulme Trust; (4) Dr Hadwen Trust oraz (5) StemBANCC (IMI, EFPIA).


Rezultaty moich badań wzbudziły jak dotąd zainteresowanie kilku międzynarodowych koncernów farmaceutycznych, co zaowocowało współpracą z takimi firmami jak: Novartis (Bazylea, Szwajcaria oraz Cambridge, MA, USA), Boehringer-Ingelheim (Biberach, Niemcy) oraz Bioreactor Group / BCRT (Berlin, Niemcy).


Moja ekspertyza jest wykorzystywana w opracowywaniu protokołów badawczych mających na celu stworzenie funkcjonujących ex vivo organoidów w systemie 3D dla celów badań toksykologicznych oraz w szkoleniu innych naukowców m.in. z firm farmaceutycznych z krajów Unii Europejskiej w zakresie technologii komórek iPS.

Zainteresowania naukowe

Przedmiotem mojej specjalizacji naukowej są badania nad komórkami macierzystymi i ich wykorzystaniem w regeneracji tkanek oraz organów ludzkich. Realizowane przeze mnie projekty dotyczą procesów regeneracji mięśni szkieletowych, rogówki oka oraz wątroby z zastosowaniem technologii komórek progenitorowych w połączeniu z eksperymentalnymi systemami komórek pluripotencjalnych. Moje zainteresowania naukowe zostały rozszerzone o badania nad różnicowaniem i funkcjonowaniem komórek generowanych z zastosowaniem technologii indukowanych komórek pluripotentnych (iPS cells) w systemach 2D i 3D.


Badania te nie tylko dostarczają cennej wiedzy w zakresie biologii komórkowej, lecz również stanowią ważną platformę w rozwoju medycyny regeneracyjnej ze szczególnym uwzględnieniem transplantologii jak również badań toksykologicznych. Kolejna płaszczyzna prowadzonych przeze mnie badań dotyczy wpływu układowych procesów zapalnych oraz roli mikrośrodowiska na procesy degradacji i regeneracji tkanek.

Stanowiska
 • Adiunkt Katedra Biologii Nowotworów i Epigenetyki

  Prowadzenie pracy badawczo-naukowej oraz dydaktycznej.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela