Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Barbara Topola
Główny adres email
Barbara.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Zakład Elektroanalizy i Elektrochemii

  Do moich obowiązków na stanowisku adiunkta należy:

  • Prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych. Aktualnie realizowana przeze mnie tematyka badawcza dotyczy głównie korozji biomateriałów i modyfikacji powierzchni materiałów biomedycznych. Uczestniczę także w pracach badawczych poświęconych nowoczesnym materiałom elektrodowym do zastosowań elektroanalitycznych.
  • Pozyskiwanie środków na badania naukowe. Aktualnie realizuję grant badawczy IDUB dla doświadczonych naukowców zatytułowany „Funkcjonalizowane powłoki na bazie ditlenku tytanu do zastosowań biomedycznych”.
  • Rozpowszechnianie wyników badań naukowych. .
  • Aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych.
  • Organizacja konferencji naukowych.
  • Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Chemii i Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Jestem koordynatorem przedmiotu „Walidacja metod pomiarowych”.
  • Opracowywanie materiałów dydaktycznych do zajęć.
  • Prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych.
  • Udział w pracach organizacyjnych na rzecz Wydziału Chemii UŁ.

  Jestem członkiem:

  • Zespołu ds. Mobilności Studentów Wydziału Chemii
  • Rady Wydziału Chemii UŁ (kadencja 2020-2024)
  • Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów (Komisja Senacka, kadencja 2020-2024)

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela