Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Sylwia Maria Brzoza
Główny adres email
Sylwia.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Prowadzę badania oddziaływań w roztworach wodnych substancji o znaczeniu biologicznym, takich jak małe peptydy a także proces tworzenia się cyklodekstrynowych kompleksów inkluzyjnych z lekami. Do tego celu wykorzystuję głównie kalorymetryczne techniki badawcze, w tym miareczkowanie kalorymetryczne w warunkach stałej temperatury, nieizotermiczno-nieadiabatyczny kalorymetrię do badania ciepeł rozpuszczania a także skaningową kalorymetrię różnicową przeznaczoną do badań w roztworach jak i do badań ciał stałych. Uzyskane wyniki konfrontuję z eksperymentem z użyciem spektroskopowych technik, takich jak UV-Vis, NMR i FT-IR.

Osiągnięcia naukowe
 • doktorat
 • 20 publikacji oraz rozdział w monografii w wydawnictwie Elsevier
 • udział w 3 grantach NCN
 • studia podyplomowe - Menedżer badań naukowych i prac rozwojowych
 • dwie nagrody zespołowe Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
Zainteresowania naukowe

W zakres moich zainteresowań wchodzi szerokie spektrum badań fizyko-chemicznych wsparte wszelkiego rodzaju obliczeniami. Obecnie poszerzam swoje umiejętności o interpretację danych krystalograficznych.

Stanowiska
 • adiunkt Zakład Chemii Biofizycznej

  • badania naukowe
  • zajęcia dydaktyczne
  • praca organizacyjna


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela