Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Paweł Klon
Główny adres email
Paweł.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Ekonometrii

  W pracy naukowej zajmuję się ekonometrią stosowaną, czyli zastosowaniem metod ekonometrycznych do badania/opisu rzeczywistych zjawisk gospodarczych (głównie dla gospodarki Polski). Dotychczas moje badania dotyczyły polityki pieniężnej (stopy procentowe, inflacja), wzrostu gospodarczego oraz technik prognozowania. Od 2017 roku realizuję projekt, w którym badam komunikację banków centralnych za pomocą metod komputerowego przetwarzania języka (text mining). Posiadam doświadczenie zawodowe w podmiotach z sektora finansowego - pracowałem w Narodowym Banku Polskim oraz Commerzbank AG. Swobodnie programuję w języku Python.

  Prowadzę zajęcia z m.in. nowych technik przetwarzania dużych zbiorów danych (tzw. big data) i mikroekonometrii.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela