Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Dorota Maria Klon
Główny adres email
Dorota.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem absolwentką geografii i podyplomowych studiów bibliotekoznawczych na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2001 roku pracuję w Bibliotece UŁ. W 2012 r. zdałam egzamin państwowy uzyskując kwalifikacje bibliotekarza dyplomowanego.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

W swojej pracy badawczej koncentruję się na zagadnieniach związanych z historią kartografii, kartografią regionu łódzkiego, historią księgozbiorów i kolekcji, łącząc kompetencje bibliotekoznawcze i geograficzne. Publikuję artykuły w pracach i periodykach z zakresu obydwu dziedzin, takich jak: „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum”, „Z Dziejów Kartografii”, „Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego”, Seria „Bibliotekarza Zachodniopomorskiego”. Jest członkiem założycielem Towarzystwa Lindleyowskiego.

Stanowiska
 • kustosz dyplomowany Oddział Zbiorów Specjalnych

  kierowanie Oddziałem Zbiorów Specjalnych; nadzór i koordynacja prac w Oddziale Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów, Pracowni Konserwacji Zbiorów, Pracowni Introligatorskiej; realizowanie/współrealizowanie projektów; praca w organach kolegialnych; inna działalność służąca usprawnieniu funkcjonowania BUŁ

  -

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela