Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Marzena Maria Sosna
Główny adres email
Marzena.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Doświadczenie zawodowe na UŁ

Biuro ds. Rozwoju Wydziału Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki, 2007- do teraz

Katedra Pedagogiki Społecznej, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki, 2001-2007

Wykształcenie

 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Socjologiczno-Ekonomiczny, Podyplomowe Studia Europejskie – aspekty ekonomiczne i społeczne, 2004.
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, magister pedagogiki społecznej w zakresie pracy socjalno-wychowawczej, 2000.

Ostatnie szkolenia:

 • Zaświadczenie ukończenia kursów: Ewaluacja 2022 (wstęp, kryterium III), 2022 r.
 • Certyfikat ukończenia kursu „Kształcenie kompetencji menadżerskich, zarządzanie zespołem", 2020 r.
 • Certyfikat ukończenia kursu „Kształcenie kompetencji organizacyjnych i administracyjnych. Aspekty prawne", 2020 r.
 • Certyfikaty ukończenia szkoleń dotyczących Modułów: osoby ubiegające się o stopień doktora i awanse naukowe, OPI, 2020 r.
Osiągnięcia naukowe

Współpraca z kadrą badawczo-dydaktyczną nad opracowaniem merytorycznym wniosków (z sukcesami w programie POKL) i wdrażaniem projektów. Organizacja szkoleń i staży zagranicznych dla kadry dydaktycznej uczelni (projekt Edukacja-Regiony-Regionalizacja. Program rozwoju Wydziału w ramach strategii UŁ).

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym została pozytywnie oceniona przez PKA.

Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • główny specjalista Biuro ds. Rozwoju Wydziału

   • POL-on System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym – w zakresie nauki
   • System Ewaluacji Dyscyplin Naukowych (SEDN) - w zakresie ewaluacji dyscyplin: pedagogika i psychologia
   • Wydziałowa Rada Pracodawców - rejestr umów zewnętrznych
   • Program Zdolny Uczeń-Świetny Student – wydziałowy koordynator
   • Projekty naukowo-badawcze WNoW (wnioskowanie)
   • Sprawozdawczość w zakresie nauki i szeroko rozumianej współpracy
   • Obsługa spraw Kolegium Dziekańskiego - Rada Wydziału

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela