Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Włodzimierz Maria Sosna
Główny adres email
Włodzimierz.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Urodziłem się w 1958 roku w małej osadzie robotniczej Chlewiska na Ziemi Radomskiej w rodzinie o tradycjach chłopskich (ze strony Ojca) i zubożałej szlachty (ze strony Matki). Dzieciństwo i młodość spędziłem w Starachowicach gdzie ukończyłem szkołę średnią (I LO). Studia (fizyka) odbyłem na Uniwersytecie Łódzkim na którym z przerwami pracuję do chwili obecnej. Około 5 lat spędziłem w instytucjach zagranicznych. W roku 2009 uzyskałem tytuł profesora. Największy wpływ na rozwój mojej kariery zawodowej wywarła w początkowym okresie współpraca (i opieka) dra Szczepana Karakuły (z UŁ) a w późniejszym okresie współpraca z drem Raymondem Protheroe (z University of Adelaide, Australia). Głównym tematem mojej działalności naukowej są procesy wysokich energii w źródłach kosmicznych. Na Uniwersytecie Łódzkim prowadzę zajęcia dydaktyczne z astrofizyki, fizyki i astronomii.

Osiągnięcia naukowe

Zdanie egzaminu na studia doktoranckie (uzyskanie stypendium) do International School for Advanced Studies (Triest, Włochy) w 1989 roku i obrona rozprawy doktorskiej w 1992 roku.

Opracowanie kilku modeli źródeł kosmicznych które zostały zauważone przez społeczność międzynarodową (ilość cytowań prac powyżej 50) i zrealizowanie programów obserwacyjnych kilku źródeł kosmicznych z wykorzystaniem systemu teleskopów MAGIC.


Zainteresowania naukowe

astronautyka, historia i archeologia, wszelkie nauki przyrodnicze, uprawy owocowe na działce.

Stanowiska
 • profesor Katedra Astrofizyki

  praca naukowa i dydaktyczna

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela