Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Ija Brzoza
Główny adres email
Ija.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności


Zainteresowania naukowe/dydaktyczne

•Słowotwórstwo w języku rosyjskim;

•Współczesne procesy językowe w języku rosyjskim i ukraińskim;

•Językoznawstwo porównawcze;

•Stylistyka tekstu;

•Przekład literacki i specjalistyczny.


Projekty naukowe i dydaktyczne

1.Projekt „Polsko-ukraiński słownik frazeologiczny”, 2014 – 2016;

2.Projekt „Innowacje społeczne w zakresie integracji społecznej i gospodarczej obywateli państw spoza UE” ARRIVAL REGIONS - opracowanie koncepcji przygotowania i realizacji kursu języka ukraińskiego online, 2020.

Publikacje

Podręczniki, słowniki

1.Вот лексика! Repetytorium leksykalne z ćwiczeniami, Warszawa, Wydawnictwo Szkolne PWN, 2015, s.280 (Współautor: Anna Ginter).

2.Polsko-ukraiński słownik frazeologiczny, Łódź, Wyd. UŁ, 2016, s. 182 (Współautor: Agata Piasecka).

Artykuły

1.Трансформация некоторых англицизмов в современной русскоязычной прессе (по материалам СМИ), Wyd. UWM, Olsztyn 2006, s. 71-77.

2.Англицизмы в заголовках как средство языковой игры, „Folia Linguistica Rossica” (4), Łódź 2008, s. 7 – 13.

3.Семантические и стилистические изменения в лексике современного русского языка (на примере компьютерного жаргона), „Stylistyka i semantyka tekstu”, Wyd. UŁ, 2009, s. 101-107.

4.К вопросу о новообразованиях с компонентом – евро. Словообразовательный аспект, Матеріали Міжнародної конференції „Україна і слов’янський світ”, Киев, КСУ, 2010, s. 15-20.

5.Типология цитаты в романе Ю. Андруховича Московиада, Folia Linguistica Rossica

(7): Semantyka, stylistyka i pragmatyka tekstu, Łódź 2011, s. 132-137

6.Антропонимикон романа Ю. Андруховича „Московиада”. Интертекстуальный

аспект, Język i styl tekstów literackich i nieliterackich, Łódź 2012, s. 60-67

7.О „культурнознаковых” прецедентных высказываниях в заголовках (по материалам еженедельника „Огонёк” за 2012 год), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Linguistica Rossica”, (9): Aktualne problemy semantyki i pragmatyki, Łódź: Wyd. UŁ 2013, s.17-26.

8.O структуре и содержании польско-украинского словаря фразеологизмов (к проблеме проекта), W kręgu zagadnień semantycznych i stylistycznych, Łódź 2014, s. 303317 (współautor: A. Piasecka).

9.Польсько-український фразеологічний словник (структура, зміст, перспективи), Система і структура східнослов’янських мов, випуск 8, Київ 2015, s. 237-250 (współautor:A. Piasecka).

10.Языковая презентация как элемент формирования экстралингвистических компетенций у студентов (из опыта работы), Русский язык в иностранной аудитории. Теория, практика, цели и результаты преподавания, Łódź 2015, s. 35-40. 11. К вопросу о новообразованиях с компонентом евро- (словообразование и семантика), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Linguistica Rossica”, (15): Problemy semantyki i stylistyki tekstu, Łódź 2018, s. 11-18.

Redakcja

1.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica (8): W kręgu zagadnień semantycznych, kulturologicznych i pragmatycznych, Łódź Wyd. PRIMUM VERBUM 2012, s.118.

2.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica,(9): Aktualne problemy semantyki i pragmatyki, Łódź: Wyd. UŁ 2013, s. 155.

3.W kręgu zagadnień semantyki i stylistyki tekstu, Łódź: Wyd. UŁ 2014, s. 428.

4.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica,(11): Dynamika współczwesnego języka rosyjskiego. Z zagadnień semantyki, stylistyki i pragmatyki, Łódź: Wyd. UŁ 2015.

5.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica,(14): Język, pragmatyka, komunikacja międzykulturowa, Łódź: Wyd. UŁ 2017 (redaktor tomu).

6.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica,(17,18): Język, pragmatyka, komunikacja międzykulturowa, Łódź: Wyd. UŁ 2019.

Tłumaczenia:

-Żółte Wody – Жовті Води 1648, Wyd. MON, Warszawa 1999, s. 170.

-Katalog wystawy „Polskie lalki teatralne i filmowe” (Lwów) przygotowanej przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Łódź 2006, s. 20.

-Skarby broni XV-XVIII w. Ze zbiorów Lwowskiego Muzeum Historycznego, Biblioteka Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi nr 34, Łódź 2006, s. 131.

-Skrypt „29 ćwiczeń wspierających wielojęzyczność w domu” 2013/14 (w ramach projektu „Wielojęzyczne rodziny”).

-Skrypt „30 ćwiczeń wspierających wielojęzyczność w domu” 2014/15 (w ramach projektu „Wielojęzyczne rodziny”).

-Materiały projektu zrealizowanego przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi „Wyróżnieni strojem. Huculszczyzna - tradycja i współczesność”, 2013.

-Przewodnik dla rodziców dzieci głuchych, Łódź 2015, s.88

-Materiały opracowane w ramach Projektu “Budowanie innowacji organizacyjnych” – FLOURISH w ramach programu Erasmus+, KA2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (tłumaczenie materiałów edukacyjnych, napisów do filmu edukacyjnego), 2020.

-Materiały opracowane w ramach Projektu Erasmus+ WTDI o nr 2019-1-BG01-KA204062401, 2020 (tłumaczenie przewodników/materiałów edukacyjnych dla cudzoziemców).


Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Dobra książka, psychologia, francuskie kino, podróże, kolekcjonowanie zabytkowych filiżanek oraz koty:)

Stanowiska
 • Starszy wykładowca Zakład Językoznawstwa

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela