Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Renata Klon
Główny adres email
Renata.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Neurobiologii

  Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów biologii, mikrobiologii i psychologii;
  • kierowanie pracami dyplomowymi (licencjackimi i magisterskimi).

  Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych:

  • prowadzenie badań z zakresu elektrofizjologii ośrodkowego układu nerwowego na modelu anestetyzowanego i swobodnie poruszającego szczura;
  • upowszechnianie wyników badań poprzez ich publikowanie w prestiżowych czasopismach naukowych (z listy JCR);
  • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych.

  Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych:

  • działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska i jakości kształcenia;
  • organizowanie akcji promocyjnych na rzecz Uczelni oraz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz uczestnictwo w nich.

  Uczestnictwo w ciałach kolegialnych:

  • przewodnicząca Komisji Dydaktycznej ds. kierunku biologia
  • członek Komisji Dydaktycznej ds. kierunku biologia kryminalistyczna
  • członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
  • członek Komisji ds. Promocji Wydziału BiOŚ
  • członek Rady Wydziału
  • członek Senatu UŁ w kadencji 2020-2024

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela