Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Beata Maria Topola
Główny adres email
Beata.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Studia UŁ: biologia

specjalność: antropologia biologiczna

UŁ jest moim pierwszym miejscem zatrudnienia od chwili ukończenia studiów. Przez kilka lat byłam opiekunem dydaktycznym Katedry Antropologii, od założenia do chwili obecnej jestem opiekunem SKN "Antropołowcy" (interdyscyplinarna Antropologiczna Sekcja Studenckich Kół Naukowych), jestem opiekunem studentów kierunku Biologia Kryminalistyczna, opiekunem ludzkich materiałów osteologicznych z badań wykopaliskowych, w których brałam udział oraz biegłym sądowym z zakresu antropologii.


Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Zainteresowania badawcze: paleopatologia, biologia populacji ludzkich pradziejowych, bioarcheologia człowieka (udział w badaniach wykopaliskowych, analiza materiału osteologicznego), antropologia sądowa (badania, analizy).

Jeszcze na studiach magisterskich brałam czynny udział w badaniach wykopaliskowych dotyczących ludzkich populacji pradziejowych i historycznych. Do chwili obecnej uczestniczę w archeologicznych badaniach wykopaliskowych jako ekspert z dziedziny antropologii (analizy, ekspertyzy antropologiczne).

Stanowiska
 • asystent Katedra Antropologii

  pracownik badawczo-dydaktyczny

  dyscyplina naukowa: nauki biologiczne

  specjalność: antropologia biologiczna

  Opiekun studentów kierunku Biologia Kryminalistyczna

  Opiekun SKN "Antropołowcy"

  Opiekun studenckich praktyk w Katedrze Antropologii

  Biegły sądowy z zakresu antropologii

  Zainteresowania badawcze: paleopatologia, biologia populacji ludzkich pradziejowych, bioarcheologia człowieka (udział w badaniach wykopaliskowych, analiza materiału osteologicznego), antropologia sądowa

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela