Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Przemysław Dąb
Główny adres email
Przemysław.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

1. magister biologii w zakresie mikrobiologii-biotechnologii; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, 1998

2. ukończone „Podyplomowe Studium Informatyczne” na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego, 2000

3. doktor nauk biologicznych w zakresie biologii; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, 2004

4. doktor habilitowany w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biotechnologia, Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014

5. 1998 – 2000 – Studia doktoranckie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

6. 2000 - 2004 - Asystent w Katedrze Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii UŁ

7. 2004 - 2015 - Adiunkt w Katedrze Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii UŁ

8. 2015 - do chwili obecnej Profesor UŁ (dawniej nadzwyczajny) w Katedrze Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii UŁ

Osiągnięcia naukowe

Dorobek

- 67 publikacji w czasopismach z listy JCR, Indeks H = 18, całkowity IF = 212,5

- wykonawca w 2 grantach UE, 6 NCN, 1 MNiSW, kierownik 3 projektów NCN (OPUS)

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe w głównej mierze dotyczą mikrobiologii i biotechnologii środowiskowej. Od wielu lat zajmuję się rozkładem substancji toksycznych przez drobnoustroje oraz wpływem tego typu substancji na metabolom bakterii i grzybów, ze szczególnym uwzględnieniem lipidomu. Analizuję także zewnątrzkomórkowe biosurfaktanty wytwarzane przez bakterie. W swoich badaniach staram się używać nowoczesne techniki analityczne takie jak GC/MS, LC-MS/MS, MALDI TOF/TOF

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii

  1. Prowadzenie badań naukowych

  2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach Biotechnologia, Mikrobiologia, Biologia Kryminalistyczna

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela