Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Radosław Maria Brzoza
Główny adres email
Radosław.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Studia magisterskie na kierunku historia w Instytucie Historii UŁ ukończył w roku 1994. Pracę magisterską przygotował pod kierunkiem prof. dr. hab. Waldemara Michowicza. W latach 1995-1999 był uczestnikiem studium doktoranckiego na Wydziale Filologiczno-Historycznym UŁ. W 1994 roku obronił rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Hassana A. Jamsheera. W latach 1999-2005 pracował jako adiunkt w Katedrze Studiów Bliskowschodnich UŁ. W latach 2005-2018 roku był pracownikiem Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ. W 2011 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk humanistycznych (obecnie społecznych), dyscyplina nauki o polityce, na podstawie przewodu przeprowadzonego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dr hab. Radosław Bania, prof. UŁ jest historykiem i politologiem. Aktualnie prowadzi badania z zakresu stosunków międzynarodowych. Koncentrują się one na takich obszarach tematycznych jak: historia stosunków międzynarodowych, konflikty międzynarodowe na Bliskim Wschodzie, polityka mocarstw wobec Bliskiego Wschodu, bezpieczeństwo międzynarodowe w subregionie Zatoki Perskiej, relacje UE-GCC, ewolucja ładu międzynarodowego na Bliskim Wschodzie.

Osiągnięcia naukowe

Wybrane publikacje:

Dziekan M.M., Zdulski K., Bania R., Arabska wiosna i świat arabski u progu XXI wieku, Łódź 2020.

Bania R., “Arabska Wiosna” – doświadczenia arabskich monarchii subregionu Zatoki Perskiej, „Przegląd Politologiczny” 2014, nr 1, s. 201-214.

Bania R., Bliski Wschód w wybranych anglosaskich koncepcjach geopolitycznych – wybrane zagadnienia, [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (MENA) u progu XXI wieku, pod red. R. Bani, K. Zdulskiego, Łódź 2011, s. 13-25.

Bania R., Kształtowanie brytyjskiego systemu imperialnego w Zatoce Perskiej po zakończeniu I wojny światowej, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2017, vol. 55, s. 151-164.

Bania R., Kuwejt w Polityce Wielkiej Brytanii w latach 1958-1968, Łódź 2009.

Bania R., „Państwo Islamskie” – nowy wymiar terroryzmu na Bliskim Wschodzie? [w:] Międzynarodowe oblicza terroryzmu, pod red. T. Domańskiego, Łódź 2017, s. 23-44.

Bania R., Polityka zagraniczna Królestwa Arabii Saudyjskiej, [w:] Wprowadzenie do polityki zagranicznej muzułmańskich państw Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, Warszawa 2018, s. 222-252.

Bania R., Powstanie tzw. Państwa Islamskiego w Iraku, [w:] Problemy bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (MENA), pod. red. R. Bania, R. Czuldy, K. Zdulskiego, Łódź 2016, s. 13-29.

Bania R., Status Jerozolimy a konflikt bliskowschodni, [w:] Międzynarodowe studia polityczne i kulturowe wobec wyzwań współczesności, pod red. T. Domańskiego, Łódź 2016, s. 309-323.

Bania R., Czulda R., The Istanbul Cooperation Initiative as an Element of the Security Architecture of the Gulf-Sub Region, [w:] The Arms Trade, Military Services and the Security Market in the Gulf States: Trends and Implications, ed. by. D. B. Des Roches, D. Thafer, Gerlach Press: Berlin 2016, s. 44-62.

Bania R. The Question of Identity inside the EU and the GCC Areas as the Factor Constructing the Process of Regional Integration, “Przegląd Orientalistyczny” 2013, t. LXVI, z. 2, s. 32-86.

Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Teorii i Historii Stosunków Międzynarodowych

  - pracownik badawczo-dydaktyczny

  - Kierownik Katedry Teorii i Historii Stosunków Międzynarodowych


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela