Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Łukasz Maria Dąb
Główny adres email
Łukasz.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Łukasz Bogucki jest absolwentem filologii angielskiej (1993). Doktorat z przekładoznawstwa obronił w roku 1997, zaś habilitację w roku 2005. W roku 2014 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Łukasz Bogucki ma bogaty dorobek naukowy w zakresie teorii przekładu audiowizualnego i wspomaganego komputerowo. Prof. Bogucki jest założycielem polskiej grupy badawczej Intermedia; jest również współredaktorem serii naukowej Łódź Studies in Language (Peter Lang). Przez lata współpracował przy tworzeniu periodyku the Journal of Specialised Translation. Oprócz przekładu audiowizualnego, w zakres zainteresowań naukowych prof. Boguckiego wchodzi teoria i metodologia tłumaczenia pisemnego i ustnego.

Osiągnięcia naukowe

Ponad 30 staży naukowych i wizyt studyjnych w uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Belgii, Finlandii, Irlandii, Turcji, Portugalii, Szwecji, Litwie i Szwajcarii. Uczestnik CETRA Summer Research Seminar for Translation, Communication and Cultures, Leuven, 1995.

Nagrody Rektora UŁ i WSSM za działalność naukową (2007, 2010, 2016, 2020).

Złota Odznaka UŁ (2018).

liczne referaty plenarne i wykłady gościnne, m. in. UAM, UŚ, UJ, UW, UWr, UWM, UŁ.

promotorstwo 5 rozpraw doktorskich i ok. 200 prac magisterskich i licencjackich.

Zainteresowania naukowe

Teoria i praktyka przekładu specjalistycznego, ustnego i audiowizualnego. Przekład intersemiotyczny, maszynowy i wspomagany komputerowo.

Stanowiska
 • profesor Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki

  Pracownik badawczo-dydaktyczny. Prowadzę zajęcia seminaryjne i wykładowe z zakresu teorii przekładu, prace magisterskie i doktorskie.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela