Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Dariusz Maria Topola
Główny adres email
Dariusz.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Urodziłem się w 1966 r. Ukończyłem dwa kierunki studiów dziennych (magisterskich) na Uniwersytecie Łódzkim: Historię (1985-1990) oraz Filozofię (1988-1992). Ponadto ukończyłem studia podyplomowe na kierunku "BHP i ochrona środowiska pracy" (2019-2020). Na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ pracuję od 1990, a od 1999 roku pracuję na stanowisku administracyjnym.

Osiągnięcia naukowe

Osiągnięcia powiązane z moim miejscem pracy:

- ukończone studia podyplomowe "BHP i ochrona środowiska pracy" (2019-2020),

- udział w konferencjach naukowych poświęconych sprawom bezpieczeństwa (2020):

"Strategia Bezpieczeństwa Narodowego w sytuacji zagrożenia - implikacje praktyczne do współpracy samorządów, społeczeństwa, służb mundurowych" (Włocławek, 27 listopada 2020 r.),

"Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego" (Warszawa, 30 stycznia 2020 r.),

- napisanie projektu w ramach budżetu obywatelskiego na zakup defibrylatora (2018). projekt ten został zrealizowany w 2018 roku.

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania są dosyć szerokie:

1) Zainteresowana powiązane z miejscem pracy: Interesuję się sprawami bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy (BHP, pierwsza pomoc przedlekarska), dobrego przepływu informacji.

2) Zainteresowania, które nie są powiązane bezpośrednio z miejscem pracy: historia, filozofia, sztuka, malarstwo, fotografia, film, teatr, muzyka współczesna. [Więcej informacji znajduje się na moim profilu na Facebooku, FILMWEB i Linkedin]


Stanowiska
 • specjalista Centrum Administracyjno-Techniczne

  Obsługa punktu podawczego. Rejestrowanie i rozdzielnie do Jednostek korespondencji przychodzącej oraz rejestrowanie korespondencji wychodzącej z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Wykonywanie prac administracyjnych oraz prowadzenie dokumentacji działu BHP.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela