Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Janusz Sosna
Główny adres email
Janusz.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Studiowałem na Uniwersytecie Łódzkim filologię polską (specjalność nauczycielska) oraz kulturoznawstwo (specjalność filmoznawstwo).

W Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ pracuję od 1 IX 1988.

Prowadzę zajęcia z języka polskiego jako obcego w grupach różnego profilu (profile te funkcjonują ze względu na różnorodne kierunki / specjalności przyszłych studiów naszych słuchaczy) i na wszystkich poziomach zaawansowania językowego (A,B,C).

Przygotowywałem (na zamówienie ministerstwa) egzaminy językowe na studia w Polsce (lata 2010,2011,2012).

W latach 2016 – 2018 prowadziłem również zajęcia w ramach programu Mobility Direct (studenci z Chin, Gruzji, Kazachstanu, Rosji i Ukrainy).

W latach 2009 - 2016 prowadziłem zajęcia w ramach programu ERASMUS + na Łotwie, gdzie wcześniej pracowałem osiem lat na lektoratach zagranicznych. Na Łotwę zostałem skierowany na ww.lektoraty przez ministerstwo - lata 1993 -2001 (DPU Daugavpils i LV Ryga).

Poza pracą na łotewskich uczelniach wspomagałem tam miejscowych Polaków (głównie organizując polskie media lokalne – zorganizowałem i prowadziłem swoje autorskie programy w TV Daugavpils i w Radio „Alice +” oraz polską rubrykę w lokalnej gazecie „LL po polsku”, którą z czasem przekształciłem w samodzielny miesięcznik w języku polskim „Czas Łatgalii”).

Z mojej inspiracji i przy moim udziale doszło do zawarcia umowy o bezpośredniej i pełnej (całodobowej) transmisji TV Polonia przez miejscową sieć kablową w miastach Daugavpils i Kraslava – łotewski region Łatgalia - dawna południowa część Inflant Polskich (polską telewizję można oglądać tam nieprzerwanie od listopada 1993 do dziś - do 2021).

Na rok akademicki 2018 / 19 skierowała mnie na lektorat do BGU w Mińsku (Białoruś) NAWA. Był to już dziewiąty rok moich lektoratów zagranicznych.

Przed wyjazdem na ten lektorat zagraniczny otrzymałem od rektora UŁ „List intencyjny”, który upoważniał mnie do reprezentowania macierzystej uczelni. Na Białorusi bardzo aktywnie współpracowałem z społecznymi organizacjami tamtejszych Polaków – Związek Polaków oraz Polska Macierz Szkolna (Oddział Grodno). Właśnie (między innymi) dzięki tym działaniom do Polski (głównie do łódzkiego SJPdC UŁ) na studia trafiło kilkunastu słuchaczy z Białorusi. W czasie mojego pobytu w Mińsku (29 IV 2019) współorganizowałem rocznicowy koncert (trzech chórów) z okazji 200 lecia urodzin Stanisława Moniuszki. W tym wydarzeniu oficjalny udział wziął również ambasador RP.

Po powrocie z Mińska (poza zajęciami w SJPdC UŁ) w roku akademickim 2019 /20 prowadziłem zajęcia w ramach programu (NAWA) "Welcome to Poland" oraz w roku 2020 współtworzyłem i realizowałem program kursu integracyjnego (FAMI) dla cudzoziemców, którzy zamieszkali w naszym regionie (projekt Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi realizowany przez UŁ).

W latach 1997 - 2018 uczestniczyłem w konferencjach naukowych w kraju i zagranicą (referaty - publikacje).

Od jesieni 1997 roku jestem członkiem Stowarzyszenia "BRISTOL" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.

Współpracowałem również m. in. z :

> Polską Akcją Humanitarną (kurs językowy dla repatriantów z Kazachstanu),

> Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" ( warsztaty językowe, kursy letnie w Polsce, na Ukrainie i na Łotwie, wycieczki edukacyjne oraz opieka nad Klubem Studenta Polonijnego),

> Fundacją "Pomoc" (szkolenia dla obcokrajowców studiujących i pracujących w Łodzi),

> krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami, organizacjami, instytucjami i przedsiębiorstwami , które zajmują się turystyką kulturową.
,

Osiągnięcia naukowe

W roku 2009 - po dwudziestu latach pracy - zostałem mianowany przez rektora UŁ na stanowisko starszego wykładowcy.

W roku 2014 otrzymałem Złotą Odznakę UŁ.

W ramach okresowej oceny pracy Uczelniana Komisja UŁ pozytywnie – wysoko – oceniła moją pracę na uczelni (oceny z lat 2013, 2015, 2017).

Zainteresowania naukowe

Interesuje mnie (między innymi) turystyka kulturowa - szczególnie obszaru wschodniej części Europy - dziedzictwo kulturowe I i II RP oraz bieżące (i przyszłe) warunki rozwoju kultury polskiej w tym regionie naszego kontynentu.

Bliskie mi są również poszukiwania dróg kształcenia językowego poprzez kulturę, a szczególnie sztukę.

Interesują mnie też media i ich wpływ na edukację.

Stanowiska
 • starszy wykładowca Zespół Humanistyczno-Ekonomiczny

  Prowadzenie zajęć z języka polskiego jako obcego (jpjo) w grupach na wszystkich poziomach kompetencji językowej (A,B,C). Przygotowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzenia ww. zajęć oraz materiałów do testowania i egzaminowania. Udział w konferencjach naukowych (referaty - publikacje).

  Organizacja i realizacja projektów z zakresu nauki języka polskiego oraz upowszechniania wiedzy o Polsce i jej kulturze (warsztaty, kursy weekendowe i letnie oraz wycieczki edukacyjne).

  Promocja polskiej kultury i nauki ze szczególnym uwzględnieniem macierzystego ośrodka akademickiego. Współpraca z organizacjami Polaków, którzy mieszkają poza obecnymi granicami RP oraz z ośrodkami polonijnymi, a także z wspierającymi te środowiska stowarzyszeniami, fundacjami i instytucjami społecznymi i państwowymi.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela