Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Wojciech Topola
Główny adres email
Wojciech.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • starszy wykładowca, dyrektor SJO UŁ Zespół Lektorów Języków Nowożytnych i Języka Łacińskiego

  a) praca nad strategią nauczania języków obcych w UŁ;

  b) nadzór nad jakością pracy SJO w zakresie nauczania, wychowania i organizacji procesu dydaktycznego;

  c) współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, których działalność obejmuje nauczanie językó obcych i testowanie umiejętności językowych;

  d) współpraca z włądzami wydziałów w zakresie planowania nauczania języków obcych;

  e) potwierdzanie znajomości języków obcych na podstawie certyfikatów międzynarodowych;

  f) nadzór nad optymalnym rozwojem pracowników SJO;

  g) przewodniczenie komisji konkursowej ds. zatrudnienia w SJO;

  h) występowanie z wnioskami o awansowanie i nagradzanie pracowników SJO;

  i) zarządzanie majątkiem SJO oraz dostępnymi środkami finansowymi SJO;

  j) nadzór nad Uniwersyteckim Biurem telc;

  k) nadzór nad organizacją i prowadzeniem komercyjnych kursów dokształcających;

  l) inne działania na rzecz UŁ powierzone przez Rektora UŁ.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela