Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Bogdan Maria Klon
Główny adres email
Bogdan.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Ukończone studia magisterskie na Wydziałe Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, kierunku Ekonomika i organizacja handlu zagranicznego.i Praca doktorska "Rola jenaw procesie umiędzynarodowiania gospodarki japońskiej" przygotowana i obroniona na UŁ. Badania kontynuowane zarówno w Uniwersytecie Łódzkim, jak i w uniwersytetach japońskich: Osackim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych i na Uniwersytecie Kagawa podczas czteroletniego pobytu na prestiżowym stypendium rządu japońskiego oraz stypendium Mera Miasta Takamatsu i Fundacji Kuraoka.

Praktyczną wiedzę i umiejętności w dziedzinie bankowości, międzynarodowych transakcji gospodarczych, feasibility study, umów spółek z udziałem kapitału zagranicznego, leasingu, składów konsygnacyjnych i celnych, systemów sterowania jakością uzyskał i wykorzystywał w pracy dydaktycznej w UŁ i na rzecz różnych podmiotów gospodarczych, w tym m.in.: praktyki w Osnownej Bance Sarajewo, Privrednej Bance Mostar w Mostarze; ZPHZ Textilimpex- Confexim i PHZ Skórimpex w Łodzi, w Consultex w Wałbrzychu– w charakterze wykładowcy i eksperta ds. handlu zagranicznego i marketingu międzynarodowego, prowadząc szkolenia i konsultacje dla podmiotów gospodarczychw całej Polsce; w Dorhazet przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego w Łodzi w charakterze wykładowcy i eksperta ds. biznesu międzynarodowego, w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości i Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierownictwa w Łodzi, Stowarzyszeniu Doradców Gospodarczych, Pro-Akademia w Łodzi, ARUP, PAG Uniconsult w Warszawie, Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Moldova w Kiszyniowie, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu Olympus w Warszawie, w charakterze wykładowcy i eksperta w izbach handlowych w Charkowie, Dniepropietrowsku, Ługansku i eksperta Enterprise w FRP w Łodzi.Zainteresowania badawcze dotyczą ekonomii międzynarodowej i biznesu międzynarodowego. Opublikowane ponad czterdzieści artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. Był redaktorem i współautorem ośmiu książek w języku polskim i angielskim, w tym trzech podręczników.Brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, na których prezentowane byly wyniki badań. Jako współautor i wykonawca uczestniczyłem w pięciu projektach badawczych finansowanych ze środków UE („Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego”,2010–2012); Prezydenta Miasta Łodzi („Zdolność Łodzi do konkurowania na jednolitym rynku europejskim”, 2009–2010; „Rola małych i średnich przedsiębiorstw w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym”, 2011–2012); PARP („Warunki prowadzenia handlu z zagranicą w Unii Europejskiej”,) 2012) i NCN („Determinanty i efekty aktywnej internacjonalizacji przedsiębiorstw z województwa łódzkiego”, 2011–2012. W dziedzinie dydaktyki - zajęcia kursowe i specjalizacyjne z bardzo wielu przedmiotów zarówno po polsku,jak i po angielsku, na macierzystym wydziale oraz na innych wydziałach UŁ. Wykłady na uczelniach w Japonii, Ukrainie (w Charkowie, Doniecku, Dniepropietrowsku),Mołdawii (w Kiszyniowie) i Chinach (Zhengzhou), a także w ramach szkół letnich i programów mobilności nauczycieli akademickich w wielu uczelniach europejskich: w Danii (Aarhus), na Litwie (Kowno), Łotwie (Ryga), Hiszpanii (Santiago de Compostela, Alcalá de Henares), Portugalii (Coimbra,Ponta Delgada), Rumunii (Oradea, Yasi) i we Włoszech (Benevento, Padwa,Trydent).

Osiągnięcia naukowe

Za zaangażowanie w sprawy działalności i rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego: Złotą Odznakę UŁ (2007) i Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (2009). Kilkakrotnie nagradzany przez Rektora UŁ indywidulanie nagrodą I i II stopnia za osiągnięcia w działalności dydaktycznej i organizacyjnej oraz nagrodą zespołową za osiągnięcia naukowe (2015, 2017).

Współautor projektu i wniosku oraz jego koordynator i współwykonawca - „European Mobility Placements for Open Innovation” („empl-oi”), międzynarodowego konsorcjum uczelni i firm (z Belgii, Litwy, Luksemburga, Francji, Hiszpanii, Polski i Włoch), finansowanego przez KE w ramach Programu Erasmus+ (KA2) 2015-2018

Współautor dwóch projektów dydaktycznych zakwalifikowanych do realizacji w konkursie NCBiR w 2016r.:

1) Biznes Międzynarodowy – GO GLOBAL” przygotowanie i realizacja programu kształcenia we współpracy z pracodawcami z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi kształcenia.

2) Projekt „International Entrepreneurship – GO GLOBAL” - przygotowanie programu kształcenia w języku angielskim dla studentów zagranicznych.

Współautor projektu międzynarodowego konsorcjum uczelni i firm (z Belgii, Litwy, Luksemburga, Hiszpanii, Polski i Włoch: #E-MINDSET Europe Managing Innovative Networks (KA2).

Udział w pracach, warsztatach i konferencjach International Business Subject Committee - (nauczycieli akademickich z Francji, Hiszpanii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Polski, Portugalii i Włoch) zajmującym się doskonaleniem dydaktyki Biznesu międzynarodowego, w tym przygotowaniem kursów online.

Współautor programu specjalności Biznes międzynarodowy i Biznes na rynku międzynarodowym funkcjonujących na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz specjalności International Business na kierunku Economics in English.

Koordynator i główny wykonawca „Nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia” dla studentów zagranicznych: „Intenational Business” oraz „Business and Environment” wraz z kompletem podręczników w języku angielskim, które zostały wdrożone w UŁ od 2016 r. w ramach grantu FRSE z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2015-2016).

Udział w konferencji Higher Education Open Space (HEOS), Luxemburg, 03.11,2015.

Publikacje

I. Książki

1) Warunki prowadzenia handlu z zagranicą w Unii Europejskiej, PARP, Warszawa 2012 (współautor).

2) Buczkowski B., Kuna-Marszałek A., Biznes we współczesnej gospodarce, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2016.

3) Organizacyjno-prawne aspekty prowadzenia międzynarodowej działalności biznesowej (rozdz.2), [w:] Biznes we współczesnej gospodarce, pod red. B. Buczkowski, A. Kuna- Marszałek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

4) Practical aspects of doing international business, Dorożyński T., Świerkocki J. (red.), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016 (autor 3 rozdziałów).

5) Buczkowski B., Kłysik-Uryszek A., Kuna-Marszałek A., Świerkocki J., Poland's Outward Foreign Direct Investments. Experiences of Enterprises from the Łódź Region, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015

6) Polskie inwestycje bezpośrednie. Doświadczenia regionu łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015 (współautor).

7) Społeczna odpowiedzialność biznesu - studia przypadków firm międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016 (współautor).

8) Buczkowski B., Enterprise Risk Management in Poland [in:] Enterprise Risk Management in Europe, Maffei M. (ed.), Emerald Publishing, 2021

Pozostałe:

1) Motywy zagranicznych inwestycji bezpośrednich.- przykład przedsiębiorstw województwa łódzkiego. [w:] Gospodarka Regionalna i Międzynarodowa, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 41, t.2. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015. (wspólautor)

2) Polish OFDI –Scale, Structure and Trends, Research Papers of Wroclaw University No.406, the Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wroclaw 2015 (współautor).
Zainteresowania naukowe

Rola i funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce, zagraniczne inwestycje bezpośrednie, zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie (ERM), procesy integracji gospodarczej w świecie, gospodarka Japonii i Chin, kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego, negocjacje w biznesie

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Wymiany Międzynarodowej

  I. Prowadzenie badań naukowych: rola i funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce, zagraniczne inwestycje bezpośrednie, zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie (ERM), procesy integracji gospodarczej w świecie, gospodarka Japonii i Chin

  II. Prowadzenie zajęć dydaktycznych: Business Models and Operations, Business Culture in China and Japan, Business Systems, Customs Policy and Customs Clearance Procedures, Cultural Aspects in International Business, Finanse międzynarodowe, International Business Insurance, International Business Negotiations, International Trade Missions, Fairs and Exhibitions, International Business Settlements, International Business Negotiations, Management and Marketing, Międzynarodowe transakcje gospodarcze, Procedury celne.

  III. Opiekun specjalności:

  1. Biznes na rynku międzynarodowym - na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

  2. International Business - na I i II stopniu na kierunku Economics in English

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela