Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Eleonora Maria Dąb
Główny adres email
Eleonora.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego (Wydział Filozoficzno-Historyczny, kierunek studiów: psychologia); stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia (Uniwersytet Łódzki), stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej); tytuł profesora nauk społecznych.

Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Psychopatologii w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu

Kierownik Studiów Doktoranckich Wydziału Nauk o Wychowaniu

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego ds programów wymiany międzynarodowej

Członek Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Członek Komisji ds etyki badań naukowych

Osiągnięcia naukowe

Wybór do Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023

Nagrody naukowe Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, w tym nagroda I stopnia za monografię "Psychologiczne aspekty menopauzy" (Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2016)

Nagroda I stopnia za najlepszy podręcznik uzyskana za "Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów" (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012)

Wybór do zarządu towarzystwa naukowego The Society for Reproductive and Infant Psychology

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe obejmują psychologię prokreacji i psychologię kliniczną, a w szczególności: problematykę więzi prenatalnej, depresji poporodowej, niepłodności i jej leczenia, menopauzy i andropauzy

Zainteresowania pozanaukowe: literatura, turystyka górska, narciarstwo, kuchnie świata

Stanowiska
 • profesor Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii

  Profesor, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

  Prowadzenie badań naukowych w zakresie psychologii prokreacji i psychologii klinicznej

  Zajęcia dydaktyczne: seminaria magisterskie i seminaria doktorskie; wykłady z przedmiotów: Psychologia kliniczna, Etyka zawodu psychologa, Reproductive psychology

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela