Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Andrzej Klon
Główny adres email
Andrzej.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym, zatrudnionym w Katedrze Geometrii UŁ. W 2011 r. obroniłem swoją rozprawę habilitacyjną na temat "Dynamika przestrzeni sfoliowanych w kowymiarze wiekszym niż jeden" i w grudniu 2011 awansowałem na stanowisko profesora UŁ.

Moje zainteresowania naukowe obejmują:

-układy dynamiczne i teorie ergodyczną,

-teorie foliacji,

-dynamikę skończenie generowanych (pół-)grup i geometrię fraktali.


W ostatnich latach prowadziłem następujące wykłady:

- Entropia w układach dynamicznych 1100-ED0DOK

- Geometria różniczkowa 1100-GR0ZUM

- Wstęp do teorii układów dynamicznych i geometrii fraktali 1100-UD0DOK

- Algebra z teorią liczb 1100-AT0LMI

- Teoria ergodyczna 1100-ET1DOK

- Geometria i dynamika grup, I 1100-GDG1DOK

- Geometria i dynamika grup, II 1100-GDG2DOK

- Differential Geometry 1100-GR0UMM-Erasm

-Wstęp do układów dynamicznych 1100-WUDDOK

Współprowadzę seminarium Katedry Geometrii

"Wybrane zagadnienia geometrii różniczkowej i układów dynamicznych" - dok 1100-$K08UD


Osiągnięcia naukowe

Moje granty:

1) EU grant Marie Curie Mobility International Fellowship MOIF-CT-2004-002641 "Dynamics of foliated spaces" (grant indywidualny).

2) Grant Maestro 2013/08/A/ST1/00275 (wykonawca w pięcioletnim grancie zespołowym).

3) Wewnętrzny grant badawczy UŁ- IDUB121DO (dwuletni grant indywidualny).

Zorganizowane konferencje:

1) Sesja specjalna "Entropy in Dynamical Systems" na międzynarodowej konferencji 14-th International Conference Dynamical Systems Theory ans Applications, December 14-17, 2017, Łódź (Politechnika Łódzka).

2) Wandering Seminar-a mini conference on Ergodic Theory and Dynamical Systems, December 7-10, 2017,Łódź (UŁ).

3) Międzynarodowa konferencja "Dynamics of (Semi-)Group Actions" July 9-12, 2019, Łódź (UŁ).

Planowane konferencje:

1) Międzynarodowa konferencja "Dynamics of (Semi-)Group Actions" June 22-25, 2021, Łódź (UŁ).

2) Międzynarodowa konferencja "Inspiration in Real Analysis" przesunięta z 11-16.04.2021 na 3-8.04. 2022, Będlewo (Centrum Banacha) (członek Komitetu Naukowego).

Zainteresowania naukowe

Naukowo zajmuję się teorią ergodyczną i układami dynamicznymi. Interesuje mnie dynamika i geometria grup oraz chaos/entropia uogólnionych układów dynamicznych.

Badam zależności między geometrią i topologią foliacji a ich dynamiką.


Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Geometrii

  Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym zatrudnionym na stanowisku profesora UŁ w Katedrze Geometrii UŁ.

  Od 2016 roku pełnię funkcję kierownika Katedry Geometrii.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela