Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Witold Topola
Główny adres email
Witold.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Oprócz zajęć ze studentami istotnym elementem mojej pracy jest przygotowywanie różnych materiałów dydaktycznych.

Od wielu lat biorę aktywny udział w pracach Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

Jestem członkiem Komisji ds. Analizy Danych - powołanej przez dziekana Wydziału.

Koordynuję na Wydziale realizację zadania nr 9 (podnoszenie kompetencji pracowników) w ramach uczelnianego projektu STUDENT'S POWER.

Wcześniej byłem asystentem projektu znanego powszechnie pod nazwą Kierunki Zamawiane

Osiągnięcia naukowe

Ukończyłem trzy różne studia podyplomowe: Komercjalizacji Nauki i Technologii (UŁ, pod auspicjami The University of Texas at Austin); Podyplomowe Studium Informatyki (PŁ); Podyplomowe Studium Języka Niemieckiego (UŁ)

Uzyskałem szereg certyfikatów ukończenia szkoleń w zakresie analizy danych

Legitymuję się świadectwami ukończenia kursów językowych Advanced English oraz Business English

Byłem pomysłodawcą specjalności Analiza Finansowa, która przez kilka lat cieszyła się dużym powodzeniem wśród studentów

Zainteresowania naukowe

Zawodowo interesuję się zastosowaniami wybranych narzędzi matematycznych w analizie danych, matematyce finansowej oraz analizie numerycznej.

Pomocne okazały się wcześniejsze badania w dziedzinie probabilistyki. (Promotorem pracy doktorskiej był prof. Ryszard Jajte)

Moje zainteresowania poza zawodowe to fotografia przyrody i architektury, podróże - kraje europejskie, sport - narciarstwo alpejskie i biegowe.

Dbam o dobrą znajomość języków obcych: angielskiego i niemieckiego. Co 2-3 lata uczestniczę w profesjonalnych kursach językowych.

Stanowiska
 • starszy wykładowca Katedra Algorytmów i Baz Danych

  Prowadzę zajęcia dla studentów kierunków: matematyka i analiza danych, a także na studium podyplomowym analiza danych i data mining.

  Moje ostatnio prowadzone przedmioty to: analiza numeryczna, metody numeryczne, analiza techniczna, analiza portfelowa, wprowadzenie do analizy danych, wielowymiarowe techniki eksploracji, ryzyko inwestycji finansowych, ocena ryzyka kredytowego.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela