Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Tadeusz Dąb
Główny adres email
Tadeusz.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Balcerzak Tadeusz

prof. dr hab.

ur. 30.04.1954, Łódź; dyscyplina: nauki fizyczne; specjalności: fizyka ciała stałego, fizyka magnetyzmu, termodynamika i fizyka statystyczna; miejsce pracy: Uniwersytet Łódzki, Wydz. Fizyki i Informatyki Stosowanej, Katedra Fizyki Ciała Stałego, 90-236 Łódź, ul. Pomorska 149/153 - prof. zw.; studia - UŁ 1977; dr - UŁ 1986; dr hab. - UAM w Poznaniu 1996; prof. (tyt.) - 2011; publ.: 127, indeks Hirsha 18 (Scopus 2019); książki: 1 książka + rozdział w książce (Nova Publishers) + skrypt UŁ; wypromowanych dr: 3; stanowiska: UŁ: kierownik Zakładu Teorii Ciała Stałego w Katedrze Fizyki Ciała Stałego, 1997-1999, kierownik Katedry Fizyki Ciała Stałego 1999-2012; wyróżnienia: Srebrny Medal Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu P. J. Safarika w Koszycach - 2003; Gold Medal of the Faculty of Sciences, P. J. Safarik Univ. in Kosice, za długoletnią współpracę - 2013; Medal “Uniwersytet Łódzki w służbie społeczeństwu i nauce" - 2013; Złoty Medal za długoletnią służbę (Prezydent RP) - 2015; organizacje: American Physical Society - czł. stowarzyszony 1992-1996; Pol. Tow. Fizyczne - czł. od 2003; inne: staże naukowe: IF PAN w Warszawie - 1 rok, Department of Materials Uniwersytetu w Oxfordzie - 4 miesiące, Uniwersytet w Sheffield - 3 miesiące, Ecole Nationale d'Ingenieurs w Saint-Etienne - 1 rok; pobyty krótkoterminowe w wielu ośrodkach za granicą w ramach współpracy; regularny udział w konferencjach międzynarodowych nt. fizyki magnetyzmu: ICM, CSMAG, Physics of Magnetism; czł. komitetów doradczych kilku konferencji; recenzent czasopism zagranicznych z dziedziny fizyki ciała stałego, organizator konferencji z udziałem gości zagranicznych: „From thin films to nanostructures”, Łódź 2004 i „Professor Leszek Wojtczak Colloquium”, Łódź 2009; hobby: wędkarstwo, podróże;

(biogram ze "Złotej Księgi Nauki Polskiej", Wydawnictwo Helion 2020)

Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor Zakład Teorii Ciała Stałego

  Profesor w Zakładzie Teorii Ciała Stałego, w Katedrze Fizyki Ciała Stałego, na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ.

  Do zakresu obowiązków należą:

  Praca naukowa, publikacyjna oraz wychowywanie młodej kadry

  Praca dydaktyczna, jako wykładowca na studiach dziennych i zaocznych

  Działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Wydziału

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela